CHUYÊN MỤC

Tập huấn nhận thức ISO cho cán bộ cấp xã năm 2017

11/11/2017
Để triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 của các đơn vị (ISO cấp xã) đảm bảo đúng tiến độ của Kế hoạch đề ra tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh; Quyết định 604a/KH-SKHCN của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh; Nội dung cụ thể: Năm 2017 có 90% các đơn vị (ISO cấp xã) được công bố, áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Quý II năm 2018, 100% đơn vị (ISO cấp xã) được xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo đúng các tiêu chí của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước. Vừa qua, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Gia Lai thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Phú Thiện đã tổ chức Hội nghị tập huấn về áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan hành chính nhà nước (ISO cấp xã) cho UBND các huyện: Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa.
Tại Hội nghị tập huấn, các đồng chí được ông Ngô Xuân Hòa- Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Gia Lai đã triển khai, giới thiệu tới các cơ quan các nội dung văn bản: Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 658/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020. Đồng thời, giới thiệu các bước xây dựng, áp dụng, công bố HTQLCL, Mô hình khung HTQLCL do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Hướng dẫn thực hiện một số quy trình như: Kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo...Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng giúp Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng được hệ thống các quy trình một cách đồng bộ, khoa học, phù hợp với chính sách và mục tiêu chất lượng đã đề ra, loại bỏ cơ bản các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp. Quy trình xử lý văn bản đã được xây dựng khoa học, phù hợp, việc sử dụng, lưu trữ tài liệu, hồ sơ đã từng bước được thực hiện theo đúng quy chuẩn.

 Kết thúc lớp tập huấn ông Ngô Xuân Hòa đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai quán triệt cán bộ trong đơn vị tìm hiểu kiến thức cần thiết về ISO và triển khai áp dụng ngay tại đơn vị mình. Trong quá trình triển khai cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh để triển khai áp dụng có hiệu quả và đạt chất lượng./. (Hùng Thanh)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 4
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017