TIN TỨC - SỰ KIỆN

TIN HOẠT ĐỘNG THỊ XÃ

Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2022, tập thể Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa Bình nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, 3 tháng đầu năm 2022 và triển khai một số nhiệm...

AN NINH TRẬT TỰ

Để tổ chức tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thị xã, đảm bảo cho người dân trên địa bàn thị xã đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo các cơ quan...

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh ủy Gia Lai về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; vừa qua, Ủy...

TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022 trên địa bàn thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và diễn biến dịch bệnh...

TIN LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

An sinh xã hội là hệ thống chính sách, các chương trình của Nhà nước và của các tổ chức xã hội nhằm trợ giúp, giúp đỡ toàn xã hội, các cá nhân gặp phải rủi ro hoặc biến cố xã hội để đảm bảo mức sống tối thiểu và nâng cao đời sống của họ. An...

TIN AN TOÀN GIAO THÔNG

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn...