CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa, Kết quả 5 năm chung sức xây dựng nông thôn mới

23/02/2017
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, mặc dù chưa đạt được kết quả như mong muốn nhưng có thể khẳng định bộ mặt nông thôn của thị xã Ayun Pa đã có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, các công trình đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tại Hội nghị thông qua kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến năm 2016, phần lớn các đại biểu đã tham gia thảo luận thống nhất lại một số tiêu chí không khớp giữa phòng kinh tế thị xã với UBND các xã xây dựng nông thôn mới, gồm các tiêu chí về nhà ở tạm bợ, dột nát; tiêu chí tăng thu nhập; tiêu chí hộ nghèo; tiêu chí tổ chức cán bộ… 
 

Ông Nguyễn Phú - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa cho biết “Hơn 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 4 xã thị xã Ayun Pa có những thuận lợi và khó khăn – Thuận lợi là được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy; sự phối hợp của Thường trực HĐND; sự điều hành quản lý của UBND thị xã; sự phối hợp của UBMTTQ, các đoàn thể và nhân dân các xã triển khai xây dựng nông thôn mới, với tinh thần đoàn kết để phát huy nội lực, khai thác thế mạnh ở từng xã và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội ở vùng nông thôn 4 xã của thị xã. Khó khăn trước hết là đề án xây dựng nông thôn mới của thị xã được phê duyệt vào tháng 10/2011, kế hoạch nhu cầu vốn đến tháng 4/2012 mới được phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, điểm xuất phát của các xã so với với bộ tiêu chí nông thôn mới còn thấp, ví dụ như xã Ia Rtô lúc đầu chỉ đạt 01 tiêu chí về an ninh trật tự; có một số tiêu chí còn khó khăn như tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 vê hộ nghèo; tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất theo luật Hợp tác xã năm 2012; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; phần lớn dân các xã là người ĐBDTTS, mặt bằng dân trí còn thấp, nên nhận thức về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; nguồn vốn xây dựng nông thôn mới các xã hạn hẹp, chủ yếu dựa vào nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước…” 

Ban-giao-nha-cho-ho-ĐBDTTS-ngheo.jpg
 
Kết quả nhìn chung từ năm 2011-2016, được sự quan tâm, đầu tư của tỉnh và sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành từ thị xã đến cơ sở, đến nay việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thị xã Ayun Pa đã đạt được những kết quả đáng kể: Hạ tầng kinh tế, xã hội được cải thiện một bước, 100% mạng lưới giao thông từ trung tâm thị xã đến các xã được trải nhựa, 80% đường giao thông thôn, bôn được bê tông hóa; 100% thôn, bôn có điện lưới quốc gia; hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, nông dân đã có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn. Góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Đến nay xã Chư Băh đạt 15 tiêu chí; xã Ia Rtô đạt 14 tiêu chí; xã Ia Sao đạt 10 tiêu chí và xã Ia Rbol đạt được 11 tiêu chí. Ông Lê Minh Trí - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa cho biết: “Phòng Kinh tế là cơ quan thường trực điều phối, giúp Ban chỉ đạo thị xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đối với 4 xã thị xã Ayun Pa; trong đó tập trung chỉ đạo xã Chư Băh và xã Ia Rtô, là hai xã điểm thực hiện chương trình nông thôn mới của Tỉnh. Kết quả đã thực hiện trên một số lĩnh vực như giúp Ban chỉ đạo thị xã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền năm 2011-2015 và kế hoạch xây dựng nông thôn mới thị xã giai đoạn 2011-2020; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn về xây dựng NTM; phối hợp tiến hành rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí và đôn đốc các xã thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra”. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Thị xã đã ban hành kịp thời các cơ chế, lựa chọn hình thành cách làm, bước đi phù hợp; chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương xây dựng nông thôn mới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ về mục đích, nội dung, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thị xã đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình và cách làm hay, sáng tạo, góp phần làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư duy của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng nông thôn mới. Các địa phương xây dựng nông thôn mới cũng tích cực huy động nội lực theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” vận động nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí thực hiện các công việc như: chỉnh trang khuôn viên nhà sinh hoạt cộng động, làm đường giao thông, mở rộng các tuyến đường, tu sửa, xây mới trụ sở làm việc…  Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch UBND xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa cho biết: “Đến nay xã Ia Sao đã đạt 10 tiêu chí. Thời gian tới phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng của thị xã chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; kịp thời biểu dương những tập thể cá nhân điển hình trong việc xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện cụ thể đối với các tiêu chí gần đạt và chưa đạt; phân công nhiệm vụ cho các thành viên cụ thể trong việc phụ trách các tiêu chí và phụ trách địa bàn; phấn đấu đến năm 2019 xã sẽ đạt chuẩn NTM”. Được biết tổng đề án xây dựng NTM được phê duyệt trên địa bàn 4 xã thị xã Ayun Pa là 539,901 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách nhà nước 225,715 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2011-2016 là 70,952 tỷ đồng, đạt 13,14%; trong đó vốn ngân sách nhà nước 63,790 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 6,961 tỷ đồng. 

cap-bo-giong-cho-ho-ngheo.jpg
 
Xác định việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát trển kinh tế bền vững, thị xã Ayun Pa đã và đang tiếp tục nỗ lực không chỉ trong công tác tuyên truyền vận động toàn dân mà đã có sự phối hợp tích cực vào cuộc của các cấp ngành và địa phương điểm xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ thị xã đầu năm 2017, ngày 18/2/2017 vừa qua, thị xã Ayun Pa đã tổ chức lễ phát động ra quân chung sức xây dựng nông thôn mới, với quyết  tâm cao là tập trung xây dựng xã Ia Rtô xã đầu tiên đạt chuẩn NTM trong năm 2017. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân, chắc chắn rằng trong thời gian tới, phong trào xây dựng nông thôn mới ở thị xã Ayun Pa sẽ đạt nhiều kết quả tích cực./.(Ái Nghĩa)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 13
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017