CHUYÊN MỤC

Thông báo V/v công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

25/05/2022
Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa công bố công khai toàn bộ tài liệu về Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai tại trụ sở làm việc của Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã: Trụ sở Liên cơ quan, tầng 3, Số 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa và trên Trang thông tin điện tử của thị xã Ayun Pa ( http://ayunpa.sialai.sov.vn)
 
- Hồ sơ công bố công khai gồm có:

+ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Gia Lai;

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp;

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.


- Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức:

+ Văn phòng HĐND-UBND thị xã thực hiện việc đăng tải hồ sơ công bố trên Trang thông tin điện tử của thị xã.
+ Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã thực hiện việc công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở làm việc và công bố các nội dung có liên quan đến xã, phường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã căn cứ theo nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ayun Pa đã được UBND tỉnh phê duyệt, có trách nhiệm tổ chức thực hiện.
+ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã có trách nhiệm đưa tin về nội dung thông báo này để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được biết.

(Theo Thông báo số 13/TB-UBND ngày 24/5/2022 của UBND thị xã)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 31
Tổng lượt truy cập: 101
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017