Hỗ trợ cho vay ký quỹ đối với người lao động tham gia Chương trình EPS
Hỗ trợ cho vay ký quỹ đối với người lao động tham gia Chương trình EPS
Quyết định 16/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng CSXH đối với người lao động thuộc đối tượng Chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc. (Toàn văn nghị định)

Quy định chính sách về hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Quy định chính sách về hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch
vụ công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. (Toàn văn bản)


Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp
Công khai 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Xem toàn văn tại đây

Công khai quy trình giải quyết nội bộ trong việc giải quyết 2 thủ t...
Công khai quy trình giải quyết nội bộ trong việc giải quyết 2 thủ tục hành chính trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền UBND cấp xã
Quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc
thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023. Xem toàn văn tại đây


Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Quý II năm 2023
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Quý II năm 2023
Ủy ban nhân dân xã Chư Băh xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo  dục pháp luật quý II năm 2023 trên địa bàn xã như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Phổ biến kịp thời những nội dung pháp luật có liên quan đến cuộc sống của nhân dân, tạo điều kiện để công dân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hàn...

Tuyên truyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế
Tuyên truyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế
I. Bảo hiểm xã hội tự nguyện
1. Đối tượng tham gia: công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
2. Quyền lợi được hưởng:
- Được hưởng lương hưu khi về già, được hưởng đến trọn đời; được điều chỉnh tăng lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng.
- Được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu hàng tháng.
- Được nhà nước hỗ trợ một phần...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP MỨC ĐỘ 4
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP MỨC ĐỘ 4
Cá nhân truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia dichvucong.gov.vn hoặc
Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh
dichvucong.gialai.gov.vn (sau đây gọi chung là Cổng
dịch vụ công) để đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), đăng nhập vào hệ
thống, gửi hồ sơ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Phiếu LLTP) trực tuyến

Triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạn...
Triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và người dân trong việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. 
Tăng cường sự phối hợp, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan trong tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến bảo vệ và hỗ trợ trẻ e...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 c...
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
     Thực hiện Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, kê khai, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (viết tắt là Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND) và Văn bản số 1676/UBND-KTTH ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (viết tắt là văn bản số 1676/UBND-KTTH...

Triển khai Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ các thủ tục hành c...
Triển khai Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Triển khai thực hiện Quyết định số 866/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/7/2022 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.(xem chi tiết tại đây). 

 |<  < 1 2 3  >  >| 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND xã Chư Băh - Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Bôn Hiao - xã Chư Băh - Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoai: (0269) 3 852016
- Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã Chư Băh
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 31
Tổng lượt truy cập: 105
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png