Tuyên truyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế

06/01/2023
I. Bảo hiểm xã hội tự nguyện
1. Đối tượng tham gia: công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
2. Quyền lợi được hưởng:
- Được hưởng lương hưu khi về già, được hưởng đến trọn đời; được điều chỉnh tăng lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng.
- Được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu hàng tháng.
- Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: đối với hộ nghèo được hỗ trợ 30%, hộ cận nghèo 25%, hộ khác 10%.
- Được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với điều kiện của bản thân.
- Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở hiện hành (khi tham gia đủ 5 năm trở lên) và chế độ tử tuất khi người tham gia qua đời.
3. Mức đóng
- Mức đóng thấp nhất là 1.500.000 đồng
- Mức đóng cao nhất là 29.800.000 đồng
Xem minh hoạ tại đây:
Mức thu nhập do người tham gia lựa chọn Số tiền đóng 1 tháng sau khi được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Hộ nghèo Hộ cận nghèo Đối tượng khác
1.500.000 231.000 247.500 297.000
2.000.000 341.000 357.500 407.000
2.500.000 451.000 467.500 517.000
3.000.000 561.000 577.500 627.000
3.500.000 671.000 687.500 737.000
4.000.000 781.000 797.500 847.000
4.500.000 891.000 907.500 957.000
5.000.000 1.001.000 1.017.500 1.067.000
29.800.000 6.457.000 6.473.000 6.523.000
4. Phương thức đóng:
- Hàng tháng (1 tháng)
- Đóng 3 tháng
- Đóng 6 tháng
- Đóng 12 tháng
- Đóng 5 năm (60 tháng) 1 lần
- Đóng 1 lần cho những năm còn thiếu (không quá 10 năm) để đủ điều kiện hưởng hưu
II. Bảo hiểm y tế: Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện.
1. Các quyền khi tham gia BHYT:
- Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khám chữa bệnh
- Được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bệnh viên trên toàn quốc
- Được quỹ BHYT chi trả 80% đến 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến.
- Giúp bạn và gia đình giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau, tai nạn
2. Mức đóng BHYT:
2.1. Hộ mức sống trung bình được phê duyệt thì mua thẻ BHYT mức sống trung bình, không tính giảm dần theo từng người trong hộ gia đình
Mức đóng 482.760 đồng/người/12 tháng
Mức đóng 241.380 đồng/người/6 tháng
Mức đóng 120.690 đồng/người/3 tháng
2.2. Hộ gia đình được hỗ trợ giảm dần cho từng thành viên trong hộ
- Đóng 12 tháng:
Người thứ nhất: 804.600 đồng/12 tháng
Người thứ 2: 563.220 đồng/12 tháng
Người thứ 3: 482.760 đồng/12 tháng
Người thứ 4: 402.300 đồng/12 tháng
Người thứ 5 trở đi: 321.840 đồng/12 tháng
- Đóng 6 tháng:
Người thứ nhất: 402.300 đồng/6 tháng
Người thứ 2: 281.610 đồng/6 tháng
Người thứ 3: 241.380 đồng/6 tháng
Người thứ 4: 201.150 đồng/6 tháng
Người thứ 5 trở đi: 160.920 đồng/6 tháng
- Đóng 3 tháng:
Người thứ nhất: 201.150 đồng/3 tháng
Người thứ 2: 140.805 đồng/3 tháng
Người thứ 3: 120.690 đồng/3 tháng
Người thứ 4: 100.575 đồng/3 tháng
Người thứ 5 trở đi: 80.460 đồng/3 tháng
 3. Bảo hiểm y tế học sinh, mua tại trường học.
Đối với học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số được giảm 60%, mua 40% tương ứng 321.840 đồng/học sinh/12 tháng.
Đối với học sinh không phải là người đồng bào dân tộc thiểu số được giảm 30%, mua 70% tương ứng 563.220 đồng/học sinh/12 tháng.

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND xã Chư Băh - Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Bôn Hiao - xã Chư Băh - Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoai: (0269) 3 852016
- Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã Chư Băh
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 4
Tổng lượt truy cập: 4
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png