CHUYÊN MỤC

- Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND thị xã về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2030.

- Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND thị xã về việc phân bổ vốn sự nghiệp hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.

- Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND thị xã về việc phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018.

- Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND thị xã về việc phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.

- Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND thị xã về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018.

- Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND thị xã về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017.

- Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND thị xã về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách thị xã năm 2018.

- Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND thị xã về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách thị xã năm 2018.

- Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND thị xã về việc phân bổ vốn từ nguồn kết dư, tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2017 cho các công trình XDCB năm 2018.

 - Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND thị xã về việc phân bổ vốn từ nguồn kết dư, tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2017 hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.

- Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND thị xã về việc phân bổ vốn từ nguồn kết dư, tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2017 hỗ trợ Chương trình giao thông nông thôn năm 2018.

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 5
Năm hiện tại: 100
Tổng lượt truy cập: 481
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017