CHUYÊN MỤC

Danh mục dự các dự án kêu gọi đầu tư giai đoan 2020-2021 - Thị xã Ayun Pa

1. Dự án Xây dựng siêu thị.
- Tên dự án đầu tư: Xây dựng siêu thị.
- Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa
- Quy mô dự kiến: 0,3 ha.
- Vốn đầu tư, dự kiến (tỷ đồng): 100
- Hiện trạng đất: Đất sạch

2. Dự án đầu tư xây dựng chợ:
- Tên dự án đầu tư: Xây dựng siêu thị.
- Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Ayun Pa
- Quy mô dự kiến: 3,2 ha (loại 2).
- Vốn đầu tư, dự kiến (tỷ đồng): 100
- Hiện trạng đất: 0,04 ha- Đất ở đô thị của hộ gia đình cá nhân

3. Dự án nhà máy chế biến thức ăn gia súc
- Tên dự án đầu tư: Nhà máy chế biến thức ăn gia súc.
- Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa
- Quy mô dự kiến: 3 ha.
- Vốn đầu tư, dự kiến (tỷ đồng): 20
- Hiện trạng đất: Đất sạch do nhà nước quản lý.

4. Dự án nhà máy  thuốc bảo vệ thực vật bằng công nghệ sinh học
- Tên dự án đầu tư: nhà máy  thuốc bảo vệ thực vật bằng công nghệ sinh học.
- Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp thị xã Ayun Pa
- Quy mô dự kiến: 0,2 ha.
- Vốn đầu tư, dự kiến (tỷ đồng): 
- Hiện trạng đất: Đất sạch.

5. Dự án nhà máy sản xuất Vật liệu xây dựng không nung, gạch bê tông khi chưng áp, gạch bê tông bọt
 Tên dự án đầu tư: nhà máy sản xuất Vật liệu xây dựng không nung, gạch bê tông khi chưng áp, gạch bê tông bọt
- Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp thị xã Ayun Pa
- Quy mô dự kiến: 20 triệu viên/năm.
- Vốn đầu tư, dự kiến (tỷ đồng): 
- Hiện trạng đất: Đất sạch.

6. Dự án nhà máy xử lý rác thải:
Tên dự án đầu tư: nhà máy xử lý rác thải.
- Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Ayun Pa
- Quy mô dự kiến: 
- Vốn đầu tư, dự kiến (tỷ đồng): 
- Hiện trạng đất: 

7. Dự án khu du lịch suối đá 2 (du lịch tâm linh kết hợp sinh thái)
- Tên dự án đầu tư: khu du lịch suối đá 2 (du lịch tâm linh kết hợp sinh thái)
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chư Băh, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa
- Quy mô dự kiến: 3,6 ha.
- Vốn đầu tư, dự kiến (tỷ đồng): 150
- Hiện trạng đất: 
+ Đất sông suối 0,8 ha. Hiện nay sử dụng một phần làm khu du lịch suối đá 2 (sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp)
+ Đất rừng tự nhiên: 2,8 ha (do UBND thị xã quản lý). Trong đó 0,7 ha đất rừng hiện nay đang sử dụng làm khu du lịch suối đá 02(sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp)

(Căn cứ theo Quyết định 68/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh gia đoạn 2020- 2021)
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 4
Năm hiện tại: 11
Tổng lượt truy cập: 110
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017