Giám sát tình hình hình triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa.

23/10/2014
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Thực hiện tốt các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.
Doan-GS-Iarto2014.jpg

Sáng ngày 16/10/2014 Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa do đồng chí Trần Thị Xuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy – Trưởng Ban Dân vận Thị ủy – Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc trực tiếp với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Ia Rtô về tình hình triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn. Cùng làm việc với Đoàn còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Bảo hiểm xã hội thị xã.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Ia Rtô tại buổi giám sát, trong thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kịp thời ban hành Nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện nhất là từ khi có Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 13/9/2013 của Thị ủy Ayun Pa về thực hiện Chương trình số 55-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”; tăng cường công tác tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn về vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cụ thể trong hai năm 2013 – 2014 đã tổ chức 15 đợt tuyên truyền với 952 lượt người tham dự; cử cán bộ tham gia tập huấn về Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thị xã tổ chức; việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội được giải quyết kịp thời, việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ, công chức, hợp đồng đang công tác tại xã được thực hiện nghiêm túc, hiện xã có 22 cán bộ, công chức, hợp đồng đã tham gia bảo hiểm xã hội; việc cấp phát, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời, đáp ứng tốt việc chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định, tính đến tháng 9 năm 2014 xã Ia Rtô có 4.228 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 99% dân số, trong đó cấp 1.812 thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội 10 thẻ, đối tượng chính sách  5 thẻ, đối tượng hộ nghèo 273 thẻ, đồng bào dân tộc thiểu số 1.812 thẻ..., tuy nhiên công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn còn một số hạn chế như nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ các chế độ hỗ trợ của nhà nước khi tham gia bảo hiểm y tế đối với hộ cận nghèo, việc lập danh sách vẫn còn sai sót về thông tin cá nhân… dẫn đến việc cấp phát có lúc chưa kịp thời; các đối tượng hộ cận nghèo mặc dù đã được hỗ trợ 85% nhưng vì đời sống quá khó khăn nên chưa thể tham gia. Tại buổi làm việc, hệ thống chính trị xã cũng đã có những kiến nghị với các cơ quan, đơn vị có liên quan để việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong thời gian tới được tốt hơn.
 
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Xuyến thay mặt Đoàn giám sát đánh giá cao sự nỗ lực của hệ thống chính trị xã trong triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị UBND xã trên cơ sở góp ý của thành viên Đoàn giám sát tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo gửi Ban Pháp chế, đề nghị đội ngũ cán bộ chuyên môn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ, tính toán các giải pháp để thanh toán nợ bảo hiểm, lồng ghép tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức, nhân dân nhất là những chính sách hỗ trợ của Nhà nước về bảo hiểm y tế, cần triển khai thực hiện kịp thời việc tham gia bảo hiểm y tế cho cán bộ bán chuyên trách…những đề xuất, kiến nghị của xã, Đoàn sẽ tiếp thu và có kiến nghị với cấp có thẩm quyền tìm ra biện pháp, cách thức tháo gỡ trong thời gian tới để việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế ngày càng đi vào chiều sâu nhất là khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế có hiệu lực thi hành vào đầu năm 2015./.(Mỹ Châu)

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND Thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 29
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png