Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Nghị quyết 24/NQ-HĐND

24.nghị quyết phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025_0001

03/11/2022

03/11/2022

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

25. nghị quyết phê duyệt vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022_0001

03/11/2022

03/11/2022

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

26.NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG 2022_0001

03/11/2022

03/11/2022

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết v/v phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân xã, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

01/07/2021

01/7/2021

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết v/v phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế-xã hội của Hội đồng nhân dân xã, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

01/07/2021

01/7/2021

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND Thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 8
Tổng lượt truy cập: 46
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png