Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 168/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

30/12/2022

30/12/2022

Quyết định 167/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

29/12/2022

29/12/2022

Quyết định 169/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023

30/12/2022

30/12/2022

Nghị quyết 36-NQ/ĐU

Nghị quyết về chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023

22/12/2022

22/12/2022

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

24.nghị quyết phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025_0001

03/11/2022

03/11/2022

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

25. nghị quyết phê duyệt vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022_0001

03/11/2022

03/11/2022

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

26.NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG 2022_0001

03/11/2022

03/11/2022

Quyết định 26/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND xã Ia Rtô

29/07/2022

29/7/2022

Quyết định 15/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND xã Ia Rtô

22/07/2021

22/7/2021

Quyết định 10/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND xã Ia Rtô

23/07/2021

23/7/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND Thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 11
Tổng lượt truy cập: 91
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png