CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

03/03/2022
Nhằm kịp thời quán triệt, phổ biến các văn bản mới, trang bị kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra đảng của Đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy; nâng cao hiệu quả và chất lượng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong thời gian tới, vừa qua Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ayun Pa đã tổ chức lớp nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho các đối tượng trên địa bàn thị xã.
Đối tượng tham gia lớp tập huấn là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư của Chi bộ trực thuộc Thị ủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; các đồng chí đảng viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ; thành viên Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy. 

z3226551021503_f4777eaff0477c69e16f40f04ea70eea.jpg

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã truyền đạt và triển khai nhiều các quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát như Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương và một số văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được ban hành trong năm 2021; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng; Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tập trung vào những vấn đề trọng tâm, những vấn đề mới, những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện. Quy trình, kỹ năng thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng của Đảng ủy (Ban Thường vụ đảng ủy), Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, Chi bộ cơ sở. Hệ thống các biểu mẫu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Giải đáp những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trong thời gian tổ chức lớp tập huấn, các Báo cáo viên đã truyền đạt những kiến thức cô đọng, súc tích, dễ hiểu và đảm bảo nội dung yêu cầu. Các tổ chức cơ sở Đảng đã bố trí, sắp xếp cử cán bộ, đảng viên tham gia đúng thời gian và thành phần quy định. Bên cạnh đó, các học viên đã tham gia đầy đủ, học tập với tinh thần nghiêm túc, qua đó giúp học viên nắm vững những nội dung kiến thức cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, từ đó đó vận dụng vào thực tiễn công tác đạt hiệu quả cao.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí rất quan trọng, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiểm tra của Đảng là việc các tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Còn giám sát của Đảng là việc các tổ chức đảng quan sát, theo dõi, nắm bắt, xem xét, đánh giá, kết luận hoạt động nhằm kịp thời nhắc nhở để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có). Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, chủ trương, các nguyên tắc của Đảng, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Các quyết định, kết luận kiểm tra được thực hiện nghiêm túc có tác dụng phát huy ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sai phạm, nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng./. (Thanh Duy – Văn phòng HĐND-UBND thị xã)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 16
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017