CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thị xã Ayun Pa thi đua thực hiện văn hóa công sở”

27/09/2019
Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; ngày 08/8/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thị xã Ayun Pa thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.
VAN-HOA-CONG-CHUC.jpg

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở của Chủ tịch UBND tỉnh và thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 129 năm  ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của người, trong thời gian qua cán bộ, công chức, viên chức thị xã Ayun Pa đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng hướng đến chuyên nghiệp, phong cách giao tiếp, ứng xử có những tiến bộ nhất định, trang phục công sở về hình thức, phù hợp với chuẩn mực cũng như các điều kiện về kinh tế, văn hóa và truyền thống dân tộc...tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện văn hóa công sở như một số cán bộ, công chức chưa tận tình lắng nghe ý kiến của người dân, chậm giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân; chưa chu đáo, tận tình trong hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho công dân; còn tình trạng đi muộn về sớm....do đó việc phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trên địa bàn thị xã về văn hóa giao tiếp, ứng xử; từng bước xây dựng, hình thành chuẩn mực văn hóa trong lời nói, thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Để triển khai thực hiện văn hóa công sở, đối với tập thể các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, xã, phường, Lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị ngành dọc của tỉnh đứng chân trên địa bàn thị xã tổ chức phát động “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”. Trong đó tập trung vào việc xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đối với Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang nhân dân tổ chức phát động “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” nhằm thực hiện 7 nội dung gồm thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua nêu trên, Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã đưa ra các tiêu chí thi đua cụ thể đối với tập thể và cá nhân trong thực thi công vụ. Đối với tập thể cần xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn; Bám sát thực tiễn, nghiên cứu bổ sung kịp thời các hướng dẫn, tham mưu cho Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng các quy định, Nghị quyết, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách… nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy sự phát triển của thị xã; Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị; Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị…

Để thực hiện tốt phong trào“Cán bộ, công chức, viên chức thị xã Ayun Pa thi đua thực hiện văn hóa công sở mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải phát huy tinh thần tự tôn dân tộc, đoàn kết, chung sức, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, dốc lòng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc./.(Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 22
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017