CHUYÊN MỤC

Chất lượng sinh hoạt chi bộ của các chi bộ thuộc Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã từng bước nâng lên, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

06/02/2012
Tính đến ngày 31/12/2011, Đảng bộ thị xã Ayun Pa có 44 tổ chức cơ sở đảng, 94 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 1236 đảng viên. Ban Thường vụ Thị ủy xác định: thực hiện có nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yêu cầu quan trọng của công tác xây dựng Đảng.


Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X, đặc biệt là năm 2011, các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nền nếp sinh hoạt của chi ủy, chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều chi bộ đã vận dụng kế hoạch của cấp ủy cấp trên xây dựng kế hoạch, chương trình sinh hoạt toàn khóa, xác định nội dung sinh hoạt từng tháng.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011 cho thấy, trên 90% số chi bộ sinh hoạt đều kỳ. Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ được nhiều chi bộ, bí thư chi bộ quan tâm, tiêu biểu như chi bộ Khối Văn phòng Thị ủy; chi bộ 3, chi bộ 5 thuộc Đảng ủy Phường Hòa Bình; chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã; chi bộ 1 thuộc Đảng ủy Công an… hầu hết các chi bộ đều có sổ ghi biên bản và nghị quyết chi bộ. Biên bản sinh hoạt chi bộ được ghi chép đầy đủ các nội dung của cuộc họp (số đảng viên vắng mặt, lý do vắng mặt; các ý kiến phát biểu, thảo luận, kết luận của chủ tọa, kết quả biểu quyết nội dung thảo luận…) Sau khi ra nghị quyết, chi ủy, bí thư chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện. Sinh hoạt chuyên đề bước đầu đã được chú trọng với nhiều nội dung phong phú, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiêu biểu như: chi bộ 7 thuộc Đảng ủy Phường Sông Bờ, chi bộ trường THPT Lê Thánh Tông, chi bộ Khối Mặt trận và các đoàn thể…; chương trình thực hiện nghị quyết của cấp trên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiêu biểu như: chi bộ cơ quan thuộc Đảng ủy Phường Cheo Reo, Phường Hòa Bình; chi bộ 1 thuộc Đảng ủy Quân sự thị xã…; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, tiêu biểu như: chi bộ công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai…
Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên từ khi có Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X đã có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh năm 2007 đạt 40%, năm 2011 đạt trên 70%. Tỷ lệ chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh năm 2007 đạt 70,51%, năm 2011 đạt 86,1%; Tỷ lệ chi bộ hoàn thành nhiệm vụ và chi bộ yếu kém năm 2011 không có; Tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ giảm dần; năm 2011 tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách chiếm 0,7% (bình quân 4 năm trước chiếm 2,7%).

Về hạn chế khuyết điểm: Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X ở một số cấp ủy còn chậm và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định chưa nghiêm túc, thậm chí có chi bộ thực hiện chế độ báo cáo mang tính đối phó. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa Chỉ thị cấp trên còn chung chung, nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ nặng về kết quả kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ít chú ý đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của chi bộ và tinh thần gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tinh thần đấu tranh tự phê bình, phê bình ở một số chi bộ còn yếu, thậm chí có một số đồng chí đảng viên ở một số chi bộ thấy cái đúng không dám ủng hộ, thấy cái sai không dám đấu tranh, phê bình; không ít đảng viên biểu hiện né tránh, nể nang chưa dám nói lên suy nghĩ của mình hoặc ý kiến xuôi chiều cho qua chuyện; đảng viên trẻ hầu như ít tham gia thảo luận trong sinh hoạt chi bộ. Tình trạng có đảng viên sinh hoạt ở chi bộ thôn, tổ dân phố vắng mặt nhiều kỳ trong sinh hoạt chi bộ đã ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ; có doanh nghiệp do đặc điểm sản xuất, kinh doanh nên việc bố trí, sắp xếp thời gian sinh hoạt hàng tháng, duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ không ổn định…

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém như nêu trên, một số kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X, đặc biệt là trong năm 2011:

Một là, muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phải bố trí cơ cấu cấp ủy bảo đảm chất lượng, làm việc phải có quy chế và theo quy chế, sắp xếp thời gian sinh hoạt chi bộ hợp lý để tạo điều kiện cho đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, đồng thời bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hai là, công tác chuẩn bị nội dung cho mỗi kỳ họp phải được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, quan tâm tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, chú trọng công tác chính trị - tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở chi bộ.

Ba là, giữ vững các nguyên tắc sinh hoạt Đảng trong sinh hoạt chi bộ, khơi dậy và phát huy trí tuệ của đảng viên, nhất là đảng viên trẻ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn và của cấp ủy cấp trên trong công tác xây dựng Đảng, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế yếu kém từ cơ sở. (Trần Đình Lê - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 21
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017