CHUYÊN MỤC

Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 trên địa bàn thị xã Ayun Pa

12/06/2020
Nhằm thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020, đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thị xã, đồng thời tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định... quan trọng mới ban hành. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, góp phần tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thị xã; UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã tổ chức nhiều các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, huy động mọi nguồn lực xã hội gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả năm, trong đó tập trung chủ yếu trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 10/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020. Nội dung tổ chức các hoạt động nhằm quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020, tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính; lao động; bảo vệ môi trường; đất đai; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; an toàn thực phẩm; xử lý vi phạm hành chính…Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong triển khai, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
            
Hình thức tổ chức, phổ biến sẽ chủ yếu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, mạng xã hội, các hoạt động tuyên truyền, cổ động theo chủ đề, các khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật bằng áp phích, băng rôn trên các tuyến đường chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng... Tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày pháp luật hoặc lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua các hội nghị, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cấp tài liệu phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải cơ sở…Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2020 trong trường học, cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo bằng các hình thức thích hợp như: Giáo dục chính khóa; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; sinh hoạt dưới cờ; hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp. Xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương....
            
Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp.
            
Ngày pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam là một nhiệm vụ chính trị, pháp lý quan trọng hàng năm của thị xã, cần phải thực hiện thực chất, thường xuyên, lâu dài để nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã. /.(Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 9
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017