CHUYÊN MỤC

Sơ kết công tác phối hợp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản và đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

31/08/2023
Vừa qua, tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và Ủy ban nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản và đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. Chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ea H’leo và ông Đặng Xuân Toàn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa.
z4626097100140_6267faf3c695c758103a76ba09c9b9a6.jpg

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk có chung đường ranh giới dài khoảng 29,6 km. Giữa 02 huyện có diện tích rừng và đất lâm nghiệp tiếp giáp khá dài, có nơi trữ lượng gỗ còn khá cao như khu vực xã Ia Sao và một phần xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa với xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, nguồn tài nguyên rừng và đất rừng trên tuyến giáp ranh giữa hai huyện có nguy cơ bị xâm hại ngày càng nhiều do khó khăn trong công tác quản lý. Để quản lý, bảo vệ tốt tài nguyên rừng vùng giáp ranh giữa hai huyện, ngày 09/6/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk đã ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản và đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh.

Thực hiện quy chế phối hợp, trong 8 tháng đầu năm 2023 Hạt Kiểm lâm, đơn vị chủ rừng, Ủy ban nhân dân các xã và các phòng, ban có liên quan tại vùng giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa và huyện Ea H’Leo đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phối hợp theo quy chế đã ký kết như phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động tổ chức, cá nhân vùng giáp ranh chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, tích cực tham gia bảo vệ rừng, trồng rừng, tố giác các hành vi xâm hại rừng; trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; điều tra, xác minh, xử lý vi phạm về lâm nghiệp; kiểm tra, tuần tra rừng ngăn chặn, xử lý các vụ việc xâm hại tài nguyên rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Đồng thời, Ủy ban nhân dân 02 huyện, thị xã đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm chủ động, tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, đơn vị chủ rừng, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, kéo dài; trong đó, chú trọng việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, các đơn vị chủ rừng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm trong sạch nội bộ, phòng, chống các biểu hiện bao che, dung túng, thiếu trách nhiệm của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; phối hợp tuần tra, kiểm tra tại vùng giáp ranh nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm, Công an, Ủy ban nhân dân các xã và các cơ quan có liên quan thường xuyên phối hợp trao đổi, thông tin cho nhau về tình hình quản lý, bảo vệ rừng, tình hình an ninh trật tự tại khu vực giáp ranh, các địa điểm có nguy cơ xảy ra phá rừng, cháy rừng, lấn, chiếm rừng, khai thác, mua, bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật bằng nhiều hình thức như: điện thoại, thư điện tử, văn bản để có kế hoạch, biện pháp phòng, chống hiệu quả...
   Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thảo luận, đánh giá những mặt làm được, những khó khăn, hạn chế gặp phải và cùng trao đổi để tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản và đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Toàn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị trong thời tới, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã vùng giáp ranh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viện, nhân dân, đặc biệt phải nhận thức được công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Tiếp tục duy trì họp giao ban định kỳ để đánh giá tình hình thực hiện công tác phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa hai huyện, các xã, các chủ rừng để bàn biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và có biện pháp khắc phục. Kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực, vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Hạt Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, UBND các xã vùng giáp ranh rà soát, bổ sung kế hoạch phối hợp truy quét rừng; duy trì tổ chức lực lượng đủ mạnh để kiểm soát, ngăn chặn tình hình khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp khu vực giáp ranh. Kết thúc đợt truy quét, chốt chặn, tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện, đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 05/CT-TTg  ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện quy chế phối hợp đã được ký kết, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng vùng giáp ranh để nắm bắt, thông tin cho nhau, điều tra, xác minh thông tin các đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật./. (Tổng hợp: Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 9
Năm hiện tại: 14
Tổng lượt truy cập: 14
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017