CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng trong năm 2019 đạt được nhiều kết quả quan trọng

27/12/2019
Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức đoàn thể cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, đã phấn đấu đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, kỳ họp thứ Sáu đề ra.
mot-so-hoat-đong-đam-bao-an-ninh-quoc-phong-nam-2019.jpg

Tình hình kinh tế thị xã trong năm tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng khá và ổn định, tổng giá trị sản xuất năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 3.032,9 tỷ đồng, đạt 99,6% kế hoạch, tăng 7,87% so với cùng kỳ, trong đó: Nông - lâm - ngư nghiệp tăng 2,6%, công nghiệp - xây dựng tăng 5,5%, thương mại - dịch vụ tăng 14,3%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch phù hợp.

Tổng diện tích gieo trồng đạt 11.229,2 ha, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 22.743,7 tấn, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 1% so với cùng kỳ. Nhìn chung phần lớn các loại cây trồng có diện tích, năng suất đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.510 tỷ đồng, đạt 99,1% kế hoạch, tăng 1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2019 đạt 1.609 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch năm và tăng 10,97% so với cùng kỳ.
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 72.600 triệu đồng đạt 100,92% so với dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã giao. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 234.795 triệu đồng, đạt 104,96% so với dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã giao.

Phần lớn các công trình, dự án thuộc kế hoạch năm 2019 đã được phân bổ vốn đầu tư kịp thời, đúng quy định. Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo tăng cường việc kiểm tra, giám sát đầu tư để triển khai công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, xã, phường trong việc thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng để kịp thời triển khai các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Đã huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, không huy động quá sức dân. Người dân đã phát huy vai trò chủ thể của mình, tích cực tham gia, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập. Trong năm 2019, thị xã đã tổ chức Lễ công bố xã Ia Rbol đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Gia Lai, tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và tổng kết phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; đồng thời tập trung các nguồn lực để thực hiện tại xã Chư Băh và Ia Sao. Hiện tại UBND thị xã đã hoàn thiện hồ sơ để đề nghị tỉnh thẩm định, công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, khoáng sản, ngân hàng, quản lý đô thị... được triển khai đúng quy định.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công theo quy định. Các vấn đề bức thiết của nhân dân được giải quyết kịp thời. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,91% cuối năm 2019. Chất lượng dạy và học không ngừng nâng lên, cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm triển khai thực hiện nên không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân, kỷ niệm các các ngày lễ lớn của Đất nước, của tỉnh và thị xã được tổ chức chu đáo. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã.

Công tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đã triển khai kịp thời, đúng quy định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao. Chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng, nâng cao về chất lượng, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 2,22% so với dân số. Đã thực hiện kịp thời công tác cán bộ và chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ và có hiệu quả; đặc biệt, từ vị trí thứ 17 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh năm 2015 về chỉ số cải cách hành chính, trong 3 năm liên tiếp 2016, 2017 và 2018, thị xã Ayun Pa được UBND tỉnh đánh giá đứng tốp đầu cấp huyện về chỉ số cải cách hành chính. Công tác tư pháp, thanh tra tiếp được thực hiện theo đúng quy định. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được quan tâm thực hiện. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng. Năng lực quản lý, điều hành và trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan quản lý nhà nước, tác phong, lề lối làm việc của đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thì những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy, bức tranh kinh tế - xã hội của thị xã Ayun Pa có nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện sự chỉ đạo, điều hành đúng đắn, kịp thời của lãnh đạo UBND thị xã. Hy vọng trong năm 2020, với những bước đi đột phá và cách làm hay, kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, qua đó giúp thị xã Ayun Pa trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông Nam của tỉnh./. (Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 15
Tổng lượt truy cập: 151
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017