CHUYÊN MỤC

Kiểm tra công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tại thị xã Ayun Pa

02/08/2013
Bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ là mục tiêu lớn mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra ngay từ những ngày đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; đồng thời, Đảng ta cũng xác định “nam nữ bình quyền” là một trong 10 nhiệm vụ cốt yếu của Cách mạng Việt Nam và được phát triển trong các bản Hiến pháp sửa đổi, bổ sung sau này. 
Ngày 31/7/2013, đồng chí Trần Thị Hoài Thanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng ban Thường trực Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ thị xã Ayun Pa.
Đồng chí Nay Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã, Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ thị xã tiếp và làm việc với đoàn. Làm việc với Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ thị xã, đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai một số nội dung về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thị xã; tình hình triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015; kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chính sách riêng của địa phương nhằm thúc đẩy công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
Những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng nội dung hoạt động, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ thị xã đã chú trọng công tác tuyên truyền, mở rộng phạm vi và hình thức tuyên truyền. Các chủ trương, chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được cụ thể hóa bằng các chính sách, tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ trong nhiều lĩnh vực. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy thị xã 11/40 người (27,5%), cấp ủy xã, phường 33/96 người (34,4%), HĐND cấp tỉnh 01/03 người (33,3%), HĐND thị xã 11/29 người (37,9%), HĐND xã, phường 54/201 người (26,9%); tỷ lệ cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có nữ tham gia vào Ban lãnh đạo 54%; cơ cấu vào BCH công đoàn các cấp 48%; có 14/66 người được đi học các lớp trung cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị - hành chính chiếm 21%; cao cấp chính trị - hành chính chiếm 15,4%; tỷ lệ lao động nữ có việc làm tăng dần qua các năm, từ năm 2011 đến nay đã tạo việc làm cho 8.857 người chiếm 49%, vay vốn quốc gia hỗ trợ việc làm cho 55 người chiếm 50%; mở 20 lớp dạy nghề cho 576 học viên, trong đó có 419 học viên nữ, chiếm tỷ lệ 72,7%... Luật Bình đẳng giới, Chiến lược Quốc gia, Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới đã được các cơ quan chức năng phối hợp triển khai kịp thời, đồng bộ, nghiêm túc bằng nhiều hình thức, từ đó từng bước thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới, tiến tới bình đẳng giới thực chất. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Để làm tốt hơn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, các thành viên trong Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ thị xã đã tham gia đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Hoài Thanh đã biểu dương những nỗ lực trong công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới của thị xã thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhân dân về giới và bình đẳng giới; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ thị xã, xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, các xã, phường; triển khai thành lập Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị; quan tâm hỗ trợ kinh phí, đảm bảo cho hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ các cấp; có chính sách ưu tiên cho phụ nữ, phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ… xây dựng các biện pháp để công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đạt kết quả cao hơn. Đồng chí cũng đã chia sẻ những khó khăn mà thị xã Ayun Pa đang gặp phải; những đề xuất, kiến nghị của thị xã, Đoàn sẽ tiếp thu và tham mưu cho tỉnh có biện pháp, cách thức tháo gỡ trong thời gian tới để hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ thị xã sẽ ngày càng đi vào chiều sâu.  
 
Cũng trong chuyến công tác này, Đoàn đã làm việc với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ phường Hòa Bình về công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn phường./. (Mỹ Châu)       
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 1
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017