CHUYÊN MỤC

Từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND cấp xã

08/08/2013
Theo quy định, HĐND có hai chức năng cơ bản là quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách trong phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định. Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của HĐND; là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. 
Thường trực HĐND cấp xã gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Bí thư Đảng uỷ cấp xã thường kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND thường hoạt động chuyên trách. Ít đại biểu hoạt động chuyên trách (thông thường chỉ có 01 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND), không có các Ban HĐND và không có cán bộ chuyên trách giúp việc như ở cấp tỉnh, cấp huyện dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã, nhất là trong công tác giám sát, đi sâu giám sát. 
 
Trong thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND cấp xã đã được quan tâm, đã kịp thời phát hiện những khuyết điểm, tồn tại hạn chế và có những giải pháp phù hợp để khắc phục. Đã thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra, nội dung giám sát tập trung vào một số vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương. Giúp cho việc chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương được tốt hơn, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình hoạt động, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngày càng nâng cao vị thế của HĐND, tạo sự tin tưởng trong nhân dân, cử tri đối với cơ quan dân cử.
 
Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả giám sát còn những hạn chế nhất định. Để nhằm từng bước nâng cao chất lượng giám sát của HĐND cấp xã, cần tập trung vào một số giải pháp sau:
- Để giám sát đạt hiệu quả cao thì việc thu thập thông tin là rất cần thiết, đại biểu phải biết lắng nghe thông tin từ phía của cử tri và chủ động phân tích, đánh giá tính chính xác thông tin, đồng thời đối chiếu với các quy định pháp luật để xem xét vấn đề một cách toàn diện. 
 
- Chủ động, sáng tạo, tìm ra biện pháp hợp lý để đẩy mạnh hoạt động của HĐND cấp xã. Cần động viên, khuyến khích chính quyền cơ sở phát huy những mặt tốt và kịp thời chỉ ra được những sai sót để sửa chữa, khắc phục.
- Kết thúc mỗi cuộc giám sát, Thường trực HĐND cấp xã nên thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác triển khai thực hiện những kết luận giám sát, phải coi đó là sự tiếp tục của hoạt động giám sát. Nếu đơn vị chịu sự giám sát không thực hiện nghiêm túc những kết luận giám sát thì đưa ra chất vấn tại kỳ họp và yêu cầu phải giải trình rõ nguyên nhân, đồng thời đề ra hướng xử lý trong thời gian tới./. (Đăng Khoa)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017