CHUYÊN MỤC

Phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa về công tác triển khai phát triển du lịch trên địa bàn thị xã.

21/09/2019
Ngày 20 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức phiên giải trình về công tác triển khai phát triển du lịch trên địa bàn thị xã.
 
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã năm 2019, Thường trực HĐND thị xã tổ chức phiên giải trình về công tác triển khai phát triển du lịch trên địa bàn thị xã theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND, ngày 02/7/2016 của Hội đồng nhân dân thị xã về phê duyệt các chỉ tiêu đạt được giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 2016-2020. Chủ trì phiên giải trình là ông Thái Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã và và Trần Thị Tố Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã; tham dự phiên họp còn có ông Nay Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phụ trách văn hóa - xã hội, thành viên các Ban Hội đồng nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thị xã, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường.

phien-giai-trinh.jpg

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, việc lựa chọn nội dung về công tác phát triển du lịch để tổ chức giải trình, vì trong thời gian qua, xác định được tầm quan trọng của du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào việc xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh, quốc phòng…, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã đã có ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp nhằm phát triển du lịch trên địa bàn; tuy nhiên việc phát triển du lịch chưa được như sự kỳ vọng của chính quyền và nhân dân địa phương, mặc dù thị xã có tiềm năng phong phú, đa dạng về tự nhiên, văn hoá, xã hội song hoạt động du lịch mới chỉ mang tính tự phát; sản phẩm du lịch không có sức cạnh tranh do đơn điệu, không có nét riêng, chưa có sức hấp dẫn đối với du khách, cơ sở vật chất phục vụ du lịch còn hạn chế… Việc tổ chức phiên giải trình lần này, để tìm ra hướng đi đúng cho công tác phát triển du lịch thị xã.
Tại phiên giải trình, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã đã báo cáo tình hình triển khai phát triển du lịch trên địa bàn thị xã trong thời gian qua, đồng thời các thành viên dự họp đã đề xuất nhiều giải pháp mới để phát triển du lịch trong thời gian tới..., góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND, ngày 02/7/2016 của Hội đồng nhân dân thị xã, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII.
Kết thúc phiên giải trình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin trên cơ sở những giải pháp của các đại biểu đã đề xuất tại phiên giải trình, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn thị xã trình Ban Thường vụ Thị ủy xem xét, quyết định, kế hoạch thực hiện cần nêu rõ hướng đi cụ thể trong phát triển du lịch thị xã, phát triển những loại hình du lịch nào thể hiện nét riêng biệt của thị xã so với các địa phương khác trong tỉnh, trong cả nước nhằm thu hút khách du lịch đến với thị xã, giải pháp và lộ trình, nguồn lực để thực hiện… phấn đấu mỗi năm xây dựng một thương hiệu; đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện công tác phát triển du lịch trên địa bàn; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp với cơ quan chuyên môn của thị xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện…./.(Mỹ Châu)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 7
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017