CHUYÊN MỤC

Diễn văn kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ thị xã Ayun Pa (10/8/1948-10/8/2013) và đón nhận huân chương lao động hạng nhì

21/08/2013
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!
Thưa tất cả các đồng chí!
 
Hòa trong không khí phấn khởi cùng với cả nước chuẩn bị kỷ niệm 68 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Hôm nay, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Ayun Pa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã Ayun Pa (10/8/1948-10/8/2013) và đón nhận Huân chương lao động hạng nhì, nhằm ôn lại chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành đầy hy sinh, gian khổ, nhưng rất hào hùng, vẻ vang, trên cơ sở đó, phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị xã trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng thị xã Ayun Pa phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thay mặt Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Ayun Pa, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi đến quý vị đại biểu, các bậc lão thành cách mạng, các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân thị xã lời chúc mừng nồng nhiệt và tình cảm thắm thiết nhất!
 
Kính thưa các đồng chí!
Thị xã Ayun Pa nằm ở vị trí chiến lược, quan trọng, là một trong những cái nôi văn hóa của Tây Nguyên, có quốc lộ 25 nối Tây Nguyên với các tỉnh Duyên hải miền Trung, là trung tâm của một vùng rộng lớn ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, bao gồm các huyện Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, một phần của huyện Chư Pưh và huyện Ea H’Leo (Đăk Lăk) vốn có chung nguồn gốc lịch sử, văn hóa. Nhân dân thị xã Ayun Pa có truyền thống yêu nước nồng nàn. 
Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phong trào đấu tranh chống Pháp – Nhật phát triển. Các đoàn thể quần chúng trong Mặt trận Việt Minh được thành lập ở nhiều địa phương trong nước. Sự phát triển của phong trào cách mạng đó đã tác động đến phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân huyện Cheo Reo – tỉnh Gia Lai (nay là thị xã Ayun Pa).
Tuy lúc bấy giờ chưa có tổ chức Đảng và tổ chức Mặt trận Việt Minh lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, nhưng nhân dân huyện Cheo Reo với tinh thần yêu nước và có sự tác động mạnh mẽ của phong trào cách mạng trong nước do Đảng lãnh đạo đã đứng lên đấu tranh chống lại Đế quốc, Phát xít rất sôi nổi.
Cùng với sự ra đời của Đoàn Thanh niên ở PleiKu, An Khê, tại Cheo Reo, tháng 6 năm 1945, Đoàn Thanh niên Cheo Reo ra đời (tự phát – không thuộc hệ thống tổ chức Việt Minh), tập hợp những học sinh người dân tộc thiểu số và người kinh ở xã Hảo Đức, những viên chức tiến bộ, trong đó có thầy Nay Phin, Rcom Briu, Ksor Thei, Siu Deo, Rcom But, Siu Sing… do thầy Rcom Briu phụ trách. Trong Ban lãnh đạo có một số thanh niên người kinh như: anh Thuận, anh Ký… Đoàn thanh niên Cheo Reo được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm do một thành viên trong Ban lãnh đạo phụ trách.
Khoảng một tháng sau khi Đoàn Thanh niên Cheo Reo thành lập, một số học sinh đang học ở các trường tại Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột về Cheo Reo như: Rmah Bar, Rmah Nal, Rcom But, Siu Ken, Siu Năng và được bổ sung vào lãnh đạo các nhóm. Ngoài ra, ở vùng người kinh tại xã Hảo Đức – Trung tâm huyện lỵ Cheo Reo có anh Thanh, anh Ký, anh Thuận trực tiếp phụ trách.
Các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cheo Reo tập trung vào việc tập hợp thanh niên học chữ quốc ngữ, tập những bài hát ca ngợi lòng yêu nước, tuyên truyền đoàn kết Kinh – Thượng, đấu tranh chống lại các thủ đoạn của chánh tổng (tay sai của Pháp – Nhật) đàn áp quần chúng, chống xâu thuế, kiên quyết không đi lính…
Bằng các hình thức hoạt động thích hợp, Đoàn Thanh niên Cheo Reo trở thành trung tâm đoàn kết, tập hợp các lực lượng thanh niên yêu nước do tầng lớp thanh niên trí thức lúc bấy giờ lãnh đạo chỉ mũi nhọn đấu tranh vào bọn đế quốc, phát xít và tay sai. Hoạt động và uy tín của Đoàn Thanh niên Cheo Reo không chỉ ở trung tâm huyện lỵ mà phát triển đến các vùng lân cận. Bọn lính bảo an ở đồn Cheo Reo cũng khiếp sợ Đoàn Thanh niên Cheo Reo.
Trong bối cảnh ấy, chương trình cứu nước và các hoạt động của Việt Minh đến với nhân dân huyện Cheo Reo thông qua một số thanh niên trí thức, những người con của Cheo Reo đang học tại các trường ở Huế, Việt Bắc, Quy Nhơn… trở về. Đặc biệt là Rcom Thép, học sinh trường Nông Lâm Súc, Tuyên Quang về nói chuyện với Thanh niên Cheo Reo về tình hình thanh niên Việt Bắc theo Việt Minh… những thông tin về cao trào chống Nhật ở các nơi đã tác động mạnh mẽ đến những người yêu nước, những người trực tiếp lãnh đạo phong trào thanh niên ở Cheo Reo. Việc tiếp thu chương trình hành động cách mạng của Việt Minh là một sự kiện quan trọng, mở ra bước ngoặc quyết định đối với phong trào yêu nước của nhân dân các dân tộc huyện Cheo Reo.
 
Ngày 14/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh. Thời cơ ngàn năm có một cho dân tộc đã đến. Đảng ta quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Mệnh lệnh tổng khởi nghĩa của Đảng được toàn thể dân tộc hưởng ứng. Khí thế khởi nghĩa trong toàn quốc đã tác động mạnh đến Gia Lai, nơi tiếp nhận đầu tiên là An Khê, cửa ngõ phía Đông Gia Lai.
Sau khi nhận được tin khởi nghĩa ở An Khê, Pleiku thắng lợi. Vào 22 giờ ngày 25/8/1945 Đoàn Thanh niên Cheo Reo do đồng chí Rcom Briu lãnh đạo, tổ chức khởi nghĩa thắng lợi.
Ngày 2/9/1945 lực lượng khởi nghĩa do Đoàn Thanh niên Cheo Reo làm nòng cốt tổ chức mittinh và ra mắt Ủy ban cách mạng lâm thời huyện Cheo Reo. Ông Trần Ngọc Vĩ, Chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Gia Lai về dự và thay mặt cho chính quyền cách mạng của tỉnh công nhận chính quyền cách mạng huyện Cheo Reo.
Từ sau ngày 2/9/1945 với sự chỉ đạo giúp đỡ của Mặt trận Việt Minh tỉnh, Mặt trận Việt Minh huyện Cheo Reo được thành lập do ông Rcom Briu, ủy viên Ủy ban cách mạng lâm thời làm chủ nhiệm. Chính quyền lập đến đâu các đoàn thể cứu quốc trong nông dân, thanh niên, phụ nữ được lập tới đó. Một số thanh niên tiêu biểu của huyện được tổ chức Đảng của Phòng Dân tộc thiểu số thuộc Chính phủ Nam Trung bộ kết nạp vào Đảng.
Thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai, ngày 19/12/1946, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lần nữa nhân dân các dân tộc huyện Cheo Reo tiếp tục cuộc kháng chiến, kiến quốc.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, ngày 10/8/1947 chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên chính thức thành lập tại Cheo Reo (gọi là chi bộ tham chính gồm 03 đồng chí: Ksor Ní, Rcom Thép, Rcom Buk. Do đồng chí Ksor Ní làm Bí thư. 
Tháng 8/1948 đại diện chính phủ Trung ương tại miền Nam Trung Bộ ra Nghị định số 203/CP sát nhập huyện Cheo Reo vào tỉnh Đăk Lăk. Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10/8/1948 Tỉnh ủy Đăk Lăk quyết định thành lập Đảng bộ và chỉ định Ban cán sự huyện Cheo Reo gồm 3 đồng chí: Ksor Ní, Rcom Thép, Rơ com Buk, do đồng chí Ksor Ní làm Bí thư Ban cán sự. Đây là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị - xã hội của nhân dân các dân tộc huyện Cheo Reo (nay là thị xã Ayun Pa). Là mốc son lịch sử đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Cheo Reo. Từ đây, Đảng bộ thị xã Ayun Pa trở thành một bộ phận máu thịt của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn liền với lịch sử cách mạng của Đảng và của dân tộc.
 
Kính thưa các đồng chí!
 Trải qua 65 năm hoạt động lãnh đạo cách mạng vô cùng phong phú, do yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, qua nhiều lần chia tách, sát nhập, 17 lần Đại hội với những mốc son chói lọi, bước ngoặt quan trọng để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử các dân tộc Tây Nguyên, trong lòng dân, trong niềm tin yêu và hy vọng của mỗi chúng ta đối với Đảng bộ của mình; Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc huyện Cheo Reo trước đây và thị xã Ayun Pa hôm nay giành được những thắng lợi to lớn:
Một là, dưới ánh sáng của Đảng, những người con ưu tú có tinh thần yêu nước nồng nàn (sau này là những đảng viên ưu tú của Đảng) đã biết tập hợp lực lượng, đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tháng 8/1945 tại huyện Cheo Reo, góp phần đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, thành lập chính quyền cách mạng vào ngày 2/9/1945, cùng với cả nước đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, gắn liền với CNXH.
Hai là, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân thị xã Ayun Pa đã góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, mà đỉnh cao là chiến thắng Đường 7 - Sông Bờ trong cuộc Tổng tấn công và Nổi dậy mùa Xuân năm 1975, góp phần cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 
Ba là, Đảng bộ lãnh đạo xây dựng chính quyền cách mạng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; khắc phục hậu quả chiến tranh; đấu tranh giải quyết cơ bản vấn đề Fulrô; ổn định tình hình chính trị - xã hội; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, mà trọng tâm là xây dựng thủy lợi và đồng ruộng, phát triển sản xuất nông nghiệp, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển văn hóa – giáo dục; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Bốn là, bước vào thời kỳ đổi mới, được sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Ayun Pa đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững bước trước mọi thử thách, kiên định niềm tin sắc đá vào lý tưởng cộng sản, vào tinh thần cách mạng của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng; đưa thị xã Ayun Pa có bước phát triển vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong thị xã không ngừng được nâng lên. Liên tục từ năm 2007 (năm thị xã được thành lập) tăng trưởng kinh tế luôn đạt trên 12%/năm, riêng năm 2012, năm thứ 2 thực hiện Đại hội Đảng các cấp với bao khó khăn, thách thức, song với sự đồng lòng, quyết tâm mới, vượt qua mọi thách thức để đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thị xã, kinh tế của thị xã tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng cao trên 13%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác quy hoạch phát triển đô thị được quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng bước đầu, chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và đạt được thành tựu quan trọng, các thiết chế văn hóa – thể thao được tăng cường; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được phát triển sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo là một điểm nhấn tiêu biểu, làm sáng thêm truyền thống hiếu học của con, em các dân tộc sinh sống trên địa bàn, là nhân tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển toàn diện trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thị xã. Điều kiện, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tốt hơn. Chương trình xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng.
Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thị xã Ayun Pa đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng có sự đổi mới và tiến bộ; hệ thống chính trị cơ sở được tiếp tục kiện toàn, củng cố. Đảng bộ và nhân dân thị xã ra sức đẩy mạnh “việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã mang lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Những thành tựu nêu trên trong thời gian qua được các cấp ghi nhận và được chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hàng nhì.
Phấn khởi và tự hào như vậy, ăn quả phải nhớ người trồng cây, trong không khí kỷ niệm trọng thể này, chúng ta tưởng nhớ và đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ và các thế hệ đi trước đã đổ xương máu, công sức để có được thị xã Ayun Pa của ngày hôm nay. Chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trung ương, tỉnh, các địa phương bạn đã luôn quan tâm, giúp đỡ; trân trọng và thắm thía công ơn của quân và dân thị xã, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, người cao tuổi, phụ nữ, thanh thiếu nhi; càng thấy rõ hơn công sức, trách nhiệm, quyết tâm chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị.
 
Kính thưa các đồng chí!
Có được những thành tựu to lớn đó, 65 năm qua để làm tròn sứ mệnh của mình Đảng bộ thị xã Ayun Pa luôn thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác”. Được nhân dân tin yêu, giáo dưỡng; được tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh soi sáng, dẫn dắt và các bậc tiền bối dày công tổ chức rèn luyện, đặc biệt là nhờ đội ngũ đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ (trong đó có các đồng chí hôm nay hội tụ về đây) đã không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, quyết giữ danh hiệu cao quý: “Đảng là đạo đức, là văn minh, là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”.
Hiện nay, công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Trong Đảng có bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, tham nhũng… Tình hình này có nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu là do cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi, đến chốn; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm; nói không đi đôi với làm; các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở một số nơi vừa bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể. Vì vậy, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là sự gặp gỡ đúng lúc giữa yêu cầu cấp thiết của bản thân Đảng và sự mong mỏi cũng như tấm lòng sâu nặng, nghĩa tình của nhân dân đối với Đảng với phương châm: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh. Qua 01 năm triển khai thực hiện, Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã nhận diện, phát hiện một số tồn tại, yếu kém của một số tập thể, cá nhân. Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước một cách nghiêm túc. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến bước đầu rõ nét trong nhận thức, hành động; đã và đang khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ XHCN.
Năm 2013 sắp kết thúc, chuẩn bị bước sang năm 2014, năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thị xã Ayun Pa còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, có mặt có thể gay gắt hơn. Tiếp tục phát huy những thành tựu, những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong những năm qua; tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thị xã với mục tiêu tổng quát đến năm 2015 đó là: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thị xã; đầu tư phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấu đấu xây dựng thị xã Ayun Pa trở thành vùng kinh tế động lực phía đông nam của tỉnh. 
Để thực hiện mục tiêu đó các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cả hệ thống chính trị trong thị xã phải tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên với trọng tâm là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nội dung trọng yếu là: (1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. (3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.
Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải được tiếp tục thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, làm đi, làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hàng ngày bằng nhiều công việc cụ thể, thiết thực trên cơ sở chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, các quy định của pháp luật. Trước hết là phải tập trung khắc phục một cách nghiêm túc những yếu kém, tồn tại qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã nhận diện, phát hiện trong từng cơ quan, đơn vị.
Hai là, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để tổ chức “Tin lành Đê ga” và các “tà đạo” móc nối, phát triển trên địa bàn; không để xảy ra tình huống bất ngờ, đột xuất về an ninh; kìm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, các tệ nạn xã hội…
Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chống phiền hà, nhũng nhiểu trong thực thi công vụ. Triển khai quyết liệt, thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Bốn là, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), trong đó chú trọng về nội dung đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường quản lý Tài nguyên - Môi trường. Tập trung xây dựng một số quy hoạch chiến lược, tạo bước đổi mới căn bản trong quy hoạch và quản lý quy hoạch nhằm xây dựng thị xã Ayun Pa văn minh, hiện đại.
Năm là, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội mang tính động lực, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng lấy người nông dân làm chủ thể, ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất nông thôn.
Sáu là, tập trung giải quyết tốt những bức xúc của nhân dân, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Bảy là, tập trung phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2013, chuẩn bị xây dựng thật tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện một cách chu đáo để khai giảng năm học mới (năm học 2013-2014).
Nhân dịp này, tôi xin thay mặt Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh, đại biểu các huyện bạn, các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Ayun Pa, thị xã Ayun Pa qua các thời kỳ, các đồng chí 60 năm tuổi Đảng, các vị khách quý và tất cả các đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công tác.
Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!
          Trần Đình Lê
Ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 51
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017