CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

28/09/2019
Vừa qua, tại Hội trường tầng 3 trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, UBND thị xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể thị xã; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thị ủy; Lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND thị xã; Đại biểu Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ban CHQS thị xã, Công an, Hạt Kiểm lâm, Bưu điện, Điện lực Ayun Pa, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trung tâm viễn thông Ayun Pa, Ngân hàng NN&PTNT, Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Y tế thị xã; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường; CHT Ban CHQS cơ quan tổ chức và phụ trách tự vệ cơ quan, đơn vị.
 
thuc-hien-tot-cong-tac-tueyen-quan.jpg

Trong 10 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị khoá X về “Xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Phát huy tốt vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, và các ban ngành đoàn thể trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ. Hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị và xã, phường đã có nhiều ý kiến tham luận đối với các nội dung về công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân như công tác chỉ đạo, tổ chức xây dựng thực lực và tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh đáp ứng với yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ; Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh, tập trung vào các hình thức tuyên truyền, giáo dục, đăng ký thống kê quản lý các đối tượng đã qua và chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; Việc tổ chức các hoạt động nhân ngày hội quốc phòng, hiệu quả mức độ lan tỏa, tác động từ việc tổ chức ngày hội quốc phòng toàn dân đối với cán bộ công chức, viên chức và nhân dân; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với dân quân, dự bị động viên; Nhận thức của cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; hoạt động phối hợp của Ban CHQS xã với công an xã, kiểm lâm trong công tác tuần tra kiểm soát địa bàn theo theo quy định…
Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được trong 10 năm qua, Hội nghị cũng đã nghiêm túc nhìn nhận và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân như việc quán triệt, thực hiện các văn bản Luật, Nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng ở địa phương của thị xã và xã, phường có lúc chưa thường xuyên, sâu sắc, do đó một số cán bộ, đảng viên, công chức trong quá trình nhận thức còn hạn chế, nhất là đối với các đơn vị ở cơ sở, do đó hiệu quả đạt được có mặt còn hạn chế. Hệ thống chính trị một số xã chưa thực sự vững mạnh, còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhất là các thôn, tổ dân phố đồng bào dân tộc thiểu số, công tác phát triển đảng viên mới trong lực DQTV, DBĐV và trong tuyển quân còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch UBND thị xã đã biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị, xã, phường đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhìn nhận rõ những mặt còn chưa làm được để tập trung có giải pháp khắc phục, trong đó chú ý tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, cùng với đó là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vai trò của Quân sự, Công an và các ban ngành, đoàn thể thị xã, xây dựng thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc đảm bảo chính trị ổn định; kinh tế - xã hội phát triển; an ninh, quốc phòng được tăng cường, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững chắc. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức phải thật sự coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao nhận thức, hiểu biết về quốc phòng, an ninh cho toàn dân; giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Chủ động điều chỉnh bổ sung các phương án tác chiến trong thế trận khu vực phòng thủ, rà soát điều chỉnh quy hoạch, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và củng cố quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh sâu rộng cho toàn dân. Tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; thường xuyên rà soát bổ sung hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phương án tác chiến; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, tuyển quân; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện và tham mưu xử trí các tình huống xảy ra trên địa bàn thị xã không để bị động, bất ngờ.

Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cho 01 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 của thị xã Ayun Pa. (Thanh Duy).

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 11
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017