CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

01/09/2020
Sáng ngày 27/8/2020, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức  Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí đồng chí Ksor Vinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã- Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã và các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Trong 5 năm qua (2015 - 2020), phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thị xã đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thị xã và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực đã được cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai tích cực, được sự hưởng ứng sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.
           
HN-dien-hinh-tien-tien-2020.jpg

Quy mô kinh tế của thị xã tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 8,12%, vượt 0,17% so với Nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 2.830 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2020 tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 8,15%; công nghiệp – xây dựng chiếm 52,39%; thương mại – dịch vụ chiếm 39,46%. Giá trị sản xuất nông ngiệp (giá hiện hành) năm 2020 đạt 329 tỷ đồng, tăng gắp 1,36 lần so với năm 2015. Thị xã có bước phát triển đồng bộ về kết cấu hạ tầng đô thị, đảm bảo kết nối giao thông. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, thị xã Ayun Pa đã hoàn thành việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Giáo dục - đào tạo phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất. Hệ thống y tế trên địa bàn phát triển nhanh, mạnh. Phong trào văn hóa thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được đổi mới. Tập trung cao cho an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo từ 15,22% cuối năm 2015, giảm xuống còn 0,99% năm 2020, vượt 6,37% so với Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, xây dựng Đảng bộ thị xã trong sạch, vững mạnh.
           
Để công tác thi đua, khen thưởng của thị xã giai đoạn 2020 - 2025 đạt kết quả tốt hơn nữa, thị xã tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; không ngừng đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thực chất; gắn phong trào thi đua với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác thi đua khen thưởng. Phát động mạnh mẽ các đợt thi đua đặc biệt, đột xuất thực hiện các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến. Đổi mới công tác khen thưởng, đa dạng các hình thức khen thưởng, biểu dương, đảm bảo công khai, chính xác, công bằng trong bình xét, khen thưởng, khen đúng người, đúng việc tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua...

Với tinh thần Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm, đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND thị xã – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thị xã đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: Tiếp tục siết chặt kỷ cương, trách nhiệm; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thi đua tăng tốc hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã phát huy truyền thống yêu nước, chung sức, chng lòng, phát huy trí tuệ, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thiêt thực thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành xuất sắc vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính chung năm 2020 và giai đoạn 2020-2025./. (Văn Thọ)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 7
Tổng lượt truy cập: 8
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017