CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa làm tốt công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã

10/03/2021
Theo lịch trình các mốc thời gian và nội dung công việc phải triển khai thực hiện ban hành kèm theo Kế hoạch số 03/KH - UBBC của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, có tổng số 12 nội dung công việc lớn phải thực hiện. Trong các nội dung công việc cụ thể thì có nội dung là tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
         
Hiện nay trên địa bàn thị xã đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất theo thời gian quy định và đang tiến hành các công việc có liên quan. Theo quy định, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất hoàn thành trước ngày 17/02/2021, hội nghị hiệp thương lần thứ hai hoàn thành trước ngày 19/3/2021 và hội nghị hiệp thương lần thứ ba hoàn thành trước ngày 18/4/2021. Đồng thời chậm nhất là đến 17 giờ ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử.

Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và Ủy ban nhân dân thị xã, Thường trực HĐND thị xã dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước và các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn thị xã được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, cụ thể như sau: 

+ Cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã ở các cơ quan, ban, ngành thị xã là 31 ứng cử viên để bầu 20 đại biểu;
 + Cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã ở các xã, phường là 24 ứng cử viên để bầu 08 đại biểu;
+ Cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã đại diện các doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo là 3 ứng cử viên để bầu 02 đại biểu.
         
Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đã bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, lựa chọn đại biểu là những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ; đồng thời bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn; có đại diện của các thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi theo luật định.
         
Khác với nhiệm kỳ trước đây, quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có một số đổi mới đáng chú ý nhằm lựa chọn được những người tiêu biểu nhất ra ứng cử như: Quy định rõ danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải đảm bảo số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải đảm bảo có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6, điều 57, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp xã có đổi mới là: Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với chi hội trưởng các đoàn thể họp với Bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố để dự kiến người của thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Đối với việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú, theo quy định trường hợp dự kiến ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân không đạt sự tín nhiệm của trên 50% số cử tri tham dự Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định./. Thực hiện: (Văn Thọ - Phòng Nội vụ thị xã)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 2
Năm hiện tại: 12
Tổng lượt truy cập: 12
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017