CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

08/09/2022
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã nhằm hướng đến xây dựng một nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại, qua đó tạo thuận lợi tối đa nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước.
z2948572226558_d1a2bb5f4bbd961b803d5991a1ea81ab.jpg

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trong những năm qua, thị xã Ayun Pa đã đẩy mạnh và triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính như tổ chức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; áp dụng có hiệu quả hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc; triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên tuyền về cải cách hành chính thông qua các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook,…).
Nội dung thông tin, tuyên truyền được các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã tập trung nhấn mạnh vào tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; tuyên truyền các nội dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính và tình hình, kết quả triển khai thực hiện; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Các chỉ đạo của Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; quá trình và kết quả việc tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kết quả tinh giản biên chế. Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tình hình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.
Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã đã xây dựng các trang chuyên mục riêng tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, mỗi tháng 01 số được phát vào chiều thứ Năm và sáng thứ Sáu của tuần thứ tư hàng tháng. Đồng thời đưa các tin, bài có nội dung tuyên truyền các chương trình phát thanh địa phương hằng ngày. Ngoài ra, cộng tác với Báo Gia Lai và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện các tin, bài có nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính nhằm tạo sức lan tỏa và tác động tích cực từ công tác cải cách hành chính của thị xã. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thị xã được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức: Tổ chức tuyên truyền, phát thanh, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang tin tức với nội dung phong phú, đăng tải các nội dung tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên trang facebook Trung tâm tin tức thị xã Ayun Pa và trang Zalo offical tuyên truyền CCHC trên địa bàn thị xã Ayun Pa. Ngoài các hình thức tuyên truyền nêu trên, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã thực hiện truyên truyền công tác cải cách hành chính bằng những câu khẩu hiệu chạy trên bảng điện tử (mỗi tháng 02 câu). Bên cạnh đó, Trung tâm đã thực hiện 06 câu tuyên truyền trên bảng điện tử, 13 câu khẩu hiệu tuyên truyền trên các pano, băng rôn trên các tuyến đường chính của thị xã.
Ngoài việc thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của thị xã Ayun Pa và các xã, phường, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường còn niêm yết công khai, minh bạch 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời tại đây cũng đã công khai đường dây nóng, hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, hộp thư góp ý theo quy định. Tổ chức, cá nhân khi liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính mà có những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị hoặc phản ánh, kiến nghị về tinh thần, thái độ của Nhân viên tại Bộ phận Một cửa, các quy định hành chính có liên quan thì có thể liên hệ theo cách thức đã được niêm yết, công khai để được giải quyết.
Song song với việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nội dung này để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã biết, thực hiện. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng thông qua môi trường mạng. Người dân có thể thông qua mạng internet để thực hiện các thủ tục hành chính đồng thời có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ của mình, đây được coi là giải pháp quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, giúp giảm thiểu tối đa công sức của người dân và chính quyền trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.
Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và những yêu cầu bức thiết thực tế của xã hội thì công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến cải cách hành chính không chỉ dừng lại ở các phương thức truyền thống như thông qua các cuộc họp, hội nghị, các văn bản triển khai, hệ thống loa phát thanh, tờ rơi… mà cần phải đổi mới theo xu thế phát triển của xã hội, trong đó đặc biệt phải quan tâm đến công tác thông tin, truyền trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook…. để ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân biết tới và chung tay cùng với các cơ quan nhà nước trong thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính./.
(Thanh Duy - Văn phòng HĐND-UBND thị xã)
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 8
Tổng lượt truy cập: 8
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017