CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Sơ kết phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018

14/11/2018
Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, qua 03 năm triển khai thực hiện, phong thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã đạt được những kết quả quan trọng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chung tay góp sức đã mang lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Đến nay, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay rõ rệt, cơ cấu có sự chuyển dịch tích cực, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân.
LeraquanXDNTM2017.jpg

Trong thời gian qua, thị xã Ayun Pa đã chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phong trào thi đua Ayun Pa chung sức xây dựng nông thôn mới sâu rộng đến toàn hệ thống chính trị từ thị xã đến xã, phường thông qua các hình thức đa dạng và phong phú như văn bản triển khai, qua các cuộc họp, hội nghị, hệ thống truyền thanh, truyền hình thị xã; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã chung tay triển khai các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thị xã; Đài Truyền thanh và Truyền hình thị xã đã giành 3 buổi/tuần phát sóng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã, thông qua các buổi phát thanh và truyền hình đã góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của nhân dân về chương trình, phát huy được tính chủ động, tích cực của người dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã và xã, phường đã phối hợp với chính quyền tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Ayun Pa chung sức xây dựng nông thôn mới, thông qua nhiều hình thức như lồng ghép tuyên truyền vào các buổi họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt Ban công tác Mặt trận, sinh hoạt chi đoàn, chi hội các đoàn thể; kết quả tuyên truyền trong 3 năm (2016 - 2018) được 647 buổi với 53.824 lượt người tham dự.
Trong 3 năm qua, thị xã Ayun Pa đã vận động hiệu quả Nhân dân cũng như các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chung tay, góp sức thực hiện chương trình nông thôn mới, tham gia giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới và các nguồn quỹ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Tổ chức vận động nhân dân hiến đất, hoa màu trên đất và ngày công lao động; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã đăng ký, hỗ trợ giúp đỡ cho các hộ nghèo trên địa bàn các xã bằng nhiều hình thức thiết thực, ý nghĩa. Riêng trong năm 2017, đã vận động 64 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ giúp đỡ cho 75 hộ thoát nghèo. Trong 3 năm 2016 - 2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã hỗ trợ kinh phí từ quỹ “Vì người nghèo” để xây dựng mới 34 căn nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 06 căn nhà đại đoàn kết cho 40 hộ nghèo của 4 xã với tổng kinh phí 1.560.000.000 đồng. Ngành giáo dục và đào tạo đã vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành đóng góp quỹ xây dựng nông thôn mới hỗ trợ các hộ nghèo tại xã Ia Rtô. Ngoài ra, trong quá trình tổ chức thực hiện, lãnh đạo thị xã cũng đã tranh thủ sự hỗ trợ của lãnh đạo các sở ngành, các doanh nghiệp, các đơn vị quân đội trên địa bàn thị xã nhằm hỗ trợ cho Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới....
Bên cạnh việc triển khai, thực hiện và huy động nguồn lực từ các cơ quan nhà nước, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện phong trào Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng đã giúp nhân dân ý thức được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, qua đó đã huy động được nguồn lực đáng kể từ nhân dân. Nhân dân đã hiến đất, hoa màu trên đất với 6.470m2 tương đương 3,13 tỷ đồng và 6.325 ngày công để chung sức làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi. Ngoài ra nhân dân đã thực hiện tốt ngày lao động vì cộng đồng trong việc vệ sinh môi trường nông thôn, cải tạo các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hộ gia đình đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới....

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của Nhân dân, phong trào thi đua Ayun Pa chung sức xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt trong năm 2017, thị xã Ayun Pa đã có 01 xã (Ia Rtô) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và trong thời gian tới, thị xã Ayun Pa tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã./. Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 9
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017