CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019

04/03/2019
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, ngày 27/02/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 trên địa bàn thị xã, thông qua phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã về các phong trào thi đua và công tác khen thưởng… làm cho phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã, qua đó góp phần phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 và những năm tiếp theo.
Để phát động và thực hiện tốt công tác thi đua, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã phường cần tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đưa công tác thi đua gắn với công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, mỗi tập thể. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xã, phường cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.  Trên cơ sở Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019, các cơ quan, đơn vị, xã, phường căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019.
Với chủ đề của phong trào thi đua năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, các cơ quan, đơn vị, xã, phường cần chủ động tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung các phong trào thi đua cần tập trung hướng vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cụ thể như: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước và năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tích cực giảm thiểu tai nạn giao thông; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực đầu tư phát triển; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; về thành tựu đạt được của thị xã thông qua các phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp phát động như: Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Gia Lai chung tay vì An toàn giao thông”, “Gia Lai chung tay vì người nghèo”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là những phong trào nồng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước để tổ chức thực hiện trong năm 2019 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã. Tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cơ quan, đơn vị, xã, phường....

 Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan, đơn vị, xã, phường chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng dân cư tôn vinh. Phát hiện nhân tố mới xuất hiện từ các phong trào thi đua để khen thưởng; khen thưởng xứng đáng các cá nhân trực tiếp công tác, chiến đấu, lao động, học tập; khen thưởng tập thể nhỏ có nhiều thành tích xuất sắc, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019./. (Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 9
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017