CHUYÊN MỤC

Thị đoàn Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thanh niên, Chiến lược thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thị xã

15/11/2022
Thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong các cuộc đấu tranh cách mạng, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát huy tính xung kích, sức sáng tạo và tiềm năm to lớn của thanh niên.Với mục đích phổ biến rộng rãi Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu nhi, Thị đoàn Ayun Pa đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tuyên truyền,phổ biến, triển khai cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã.
Tăng cường phổ biến Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Luật Thanh niên năm 2020 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 16/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, đưa Luật Thanh niên đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của thanh niên và công tác thanh niên, Thị đoàn Ayun Pa đã tổ chức buổi tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn thị xã.Tại buổi tập huấn, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được nghe báo cáo viên triển khai những điểm mới về Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được giới thiệu về sự ra đời của Luật Thanh niên, quá trình xây dựng Luật Thanh niên; những điểm mới, điều cần lưu ý khi triển khai Luật Thanh niên. Trong đó các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được giới thiệu, phân tích, làm rõ những quy định của Luật Thanh niên năm 2020 về vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên…

312002908_1535284480242189_3348094156874554722_n.jpg

Bên cạnh đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên còn được phổ quán, quán triệtChiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021. Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế.Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm quán triệt, hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật Thanh niên, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên được quy định trong Luật.
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã, Thị đoàn Ayun Pa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyên đề về phòng, chống ma túy cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã và ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn ma tuý học đường. Tại hội nghị, Báo cáo viên đã báo cáo tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy tại tỉnh Gia Lai nói chung và trên địa bàn thị xã Ayun Pa nói riêng trong thời gian vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh về những tác hại mà tệ nạn ma túy gây ra đối với bản thân người nghiện, gia đình và toàn xã hội; thông tin về một số loại ma túy mới và cách nhận biết một số loại ma túy cơ bản. Bên cạnh đó, Báo cáo viên tại Hội nghị cũng nêu rõ những phương thức, thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm này và các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống ma tuý tại địa bàn và trong đoàn viên thanh niên. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các tổ chức Đoàn trong công tác vận động, tuyên truyền về cách phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên.Để thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ, đại diện các đơn vị Đoàn trường học và Đoàn cơ sở xã, phường đã tiến hành ký biên bản cam kết và ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn ma túy học đường.

Hội nghị tuyên truyền được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Đây là một hoạt động thiết thực giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ hơn về tác hại của ma túy đối với cộng đồng. Với những kiến thức cơ bản đã được trang bị tại hội nghị, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực để truyền tải những thông điệp về phòng chống ma túy, từ đó giúp ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội trong cộng đồng./.(Tổng hợp: Thanh Duy – Văn phòng HĐND-UBND thị xã)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 7
Tổng lượt truy cập: 7
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017