CHUYÊN MỤC

Thị đoàn Ayun Pa: Tiếp tục triển khai việc xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động"

15/11/2021
Từ năm 2018, thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022, Ban Thường vụ Thị đoàn Ayun Pa đã chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” ở các Đoàn cơ sở trực thuộc.  Trong thời gian qua, các đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã đã tích cực triển khai mô hình “3 chủ động” trên nhiều mặt với mục đích tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhằm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.
 
To-chuc-cac-hoat-đong-y-nghia-đe-thanh-nien-ren-luyen,-truong-thanh.jpg

Để xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, Đoàn cơ sở phải thực hiện đảm bảo, có hiệu quả đồng thời 03 tiêu chí: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. 
Trong tiêu chí “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị”, các đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã trong thời gian qua đã chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên như có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi nhận xét đánh giá hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên… Rà soát tình hình đoàn viên 1 tháng/lần vào đợt sinh hoạt đoàn; phân loại đoàn viên làm ăn xa, đoàn viên ở tại địa phương để quản lý cho phù hợp. Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như thường xuyên cập nhật thông tin của địa phương, những vấn đề nóng đang được xã hội, dự luận quan tâm, nhất là tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống Covid-19. Cập nhật các chủ trương, nghị quyết mới, lựa chọn những nội dung chính để phổ biến cho đoàn viên. Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ; chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, các đoàn cơ sở trong thời gian qua cũng đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của đoàn cấp trên. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên. Cập nhật các hình thức sinh hoạt chi đoàn mới, như: gắn sinh nhật đoàn viên vào sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dã ngoại, sinh hoạt kỹ năng,… Phối hợp các đơn vị để tổ chức sinh hoạt chung, thay đổi không khí sinh hoạt tạo hứng khởi cho đoàn viên thanh niên tại cơ sở nhằm đạt hiệu quả cao nhất; phối hợp tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1 (1 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội): dựa trên các mối quan hệ, giới thiệu anh em, bạn bè, người quen tham gia các hoạt động phong trào, sinh hoạt chuyên đề của chi đoàn. Đồng thời, các chi đoàn đã chủ động liên hệ, nhận xét, đánh giá làm quy trình kết nạp đoàn viên, hội viên. Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, đề nghị các cấp khen thưởng, tổ chức tuyên dương; tổ chức họp, thảo luận trong BCH những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả.
Ngoài ra để nâng cao hiệu quả hoạt động, các Đoàn cơ sở cũng đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, các đoàn thể khác để thực hiện tốt công tác Đoàn. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn tại cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy… trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2021, các Đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã tiếp tục triển khai tốt 3 chủ động giai đoạn 2018 - 2022. Kết quả, 11/11 Đoàn cơ sở đã hoàn thành các nội dung và được công nhận là "Đoàn cơ sở 3 chủ động" . Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động”, hoạt động phong trào đoàn tại cơ sở đã thường xuyên được đổi mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Từ đó, tạo chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên./.
Thực hiện: (Bích Phượng)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 11
Tổng lượt truy cập: 11
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017