CHUYÊN MỤC

Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức kỳ họp thứ Mười sáu (kỳ họp chuyên đề) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

17/11/2023
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã tại Tờ trình số 253/TTr-UBND, ngày 26/10/2023; vào ngày 13 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Mười sáu (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Tham dự kỳ họp có đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thị xã, Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa XIII; Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường và 20/27 vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã và ông Mai Thế Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã đồng chủ tọa kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII nhấn mạnh, đây là kỳ họp chuyên đề, có nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền; trong đó, có nội dung xem xét, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã, làm cơ sở để bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Ayun Pa theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2962/UBND-CNXD ngày 27/10/2023. Để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định đúng, sát tình hình thực tế, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri thị xã.

9842d1a59524437a1a35.jpg

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã thảo luận, xem xét và thông qua 05 nghị quyết trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã theo đúng quy định của pháp luật, với 100% đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII có mặt tại kỳ họp nhất trí biểu quyết thông qua, gồm: Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thị xã; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vào cụm công nghiệp Ia Sao, thị xã Ayun Pa; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thị xã; Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2023 (đợt 3); Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, của Ủy ban nhân dân thị xã và các cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu chuẩn bị các điều kiện để phục vụ tốt kỳ họp thứ Mười sáu (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã ngay sau khi bế mạc kỳ họp cần khẩn trương triển khai các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp theo quy định; nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời đề xuất Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; đặc biệt, đối với việc triển khai nhiệm vụ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Ayun Pa, khi triển khai thực hiện phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, trong đó, chú trọng đến việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư,…; đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua tại kỳ họp này.../.(Mỹ Châu)  
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 7
Tổng lượt truy cập: 7
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017