CHUYÊN MỤC

Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức kỳ họp thứ Chín (kỳ họp chuyên đề) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

09/09/2022
Ngày 06 tháng 9 năm 2022, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Chín (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa XIII; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và 24/28 vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã và ông Mai Thế Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã đồng chủ tọa kỳ họp.
1ce0351e6b56af08f647.jpg

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã xem xét, thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Ksor H’Bơ Khắp, do chuyển công tác khỏi địa bàn thị xã.
Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã xem xét, thông qua 03 nghị quyết trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã theo đúng quy định của pháp luật, với 100% đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII có mặt tại kỳ họp nhất trí biểu quyết thông qua, gồm Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã; Nghị quyết về phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết về phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia. 

Theo đó, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 02 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn thị xã là 16.629 triệu đồng, đầu tư cho chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 5.981 triệu đồng, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 10.648 triệu đồng; trong đó nguồn ngân sách trung ương là 12.454 triệu đồng, ngân sách tỉnh 2.675 triệu đồng, ngân sách thị xã 1.500 triệu đồng. 
 
Riêng trong năm 2022, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 02 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn thị xã là 4.626 triệu đồng; trong đó, chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 1.542 triệu đồng, phân bổ cho 04 xã và phường Cheo Reo, phường Sông Bờ; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 3.084 triệu đồng, phân bổ cho 04 xã. 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, của Ủy ban nhân dân thị xã và các cơ quan, đơn vị tham mưu chuẩn bị các điều kiện để phục vụ kỳ họp thứ Chín (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã ngay sau khi bế mạc kỳ họp khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; đồng chí nhấn mạnh, việc bố trí kinh phí để thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn thị xã cơ bản không còn hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (hộ nghèo còn lại thuộc hộ chính sách bảo trợ xã hội), duy trì tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 100%; thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới là 10/22 thôn, đạt tỷ lệ 45,45%...; đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, nhất là những nghị quyết liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân để kịp thời đề xuất xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân thị xã đã thông qua.../. Thực hiện: (Mỹ Châu)  

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 3
Tổng lượt truy cập: 3
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017