CHUYÊN MỤC

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN LỊCH SỬ ĐẢNG TẠI THỊ XÃ AYUN PA

14/02/2021
Ayun Pa là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đây là nơi ghi dấu chiến thắng Đường 7 – Sông Bờ đã đi vào sử sách. Trong những năm qua, thị xã đã tích cực thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, nhằm làm rõ hơn chặng đường lịch sử cách mạng, từ đó khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thị xã.
Xác định công tác quán triệt nội dung và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có vai trò quan trọng hàng đầu, Thị ủy Ayun Pa đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể quán triệt nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW. Thị ủy đã xây dựng Chương trình số 76-CT/TU thực hiện Chỉ thị và yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, ban ngành trên cơ sở Chương trình của Thị ủy, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Đồng thời giao cho Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu, triển khai các văn bản hướng dẫn công tác sưu tầm tài liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng theo đúng quy trình, phương pháp để bảo đảm chất lượng nội dung, tính khoa học và tính chân thực của lịch sử.
Nhờ làm tốt việc quán triệt nội dung và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã góp phần nâng cao nhận thức, nhất là của những người đứng đầu các địa phương, cơ quan, ban ngành, đoàn thể về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng. Từ đó công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ các xã, phường; lịch sử truyền thống các ban ngành, đoàn thể đã quan tâm đúng mức và đem lại những kết quả đáng phấn khởi.
Thị xã đã biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Ayun Pa (1945 – 2005)”. Cuốn sách tuy được chuẩn bị công phu, tổ chức chức nhiều lần hội thảo nhưng không thể tránh khỏi một số nội dung còn thiếu sót. Do vậy, Thị ủy Ayun Pa đã chỉ đạo biên soạn và tái bản sách “Lịch sử Đảng bộ thị xã Ayun Pa (1945 – 2015)”. Đây là một công trình khoa học có giá trị lớn đối với Đảng bộ và nhân dân thị xã và cũng là cơ sở quan trọng giúp các xã, phường, ban ngành trong việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng của mình.
Đối với địa phương, ban ngành, đoàn thể: Hiện tại đã có 5/8 xã, phường của thị xã hoàn thành việc biên soạn lịch sử truyền thống cách mạng (gồm có: Phường Đoàn Kết, phường Sông Bờ, xã Chư Băh, xã Ia Rtô, xã Ia Rbol). Theo kế hoạch, đến năm 2022 các xã, phường còn lại sẽ hoàn thành việc biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương.
Công tác biên soạn lịch sử truyền thống cách mạng của các ban ngành cũng được quan tâm. Hiện tại đã biên soạn được các cuốn sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Thị xã Ayun Pa (1945 – 2013)”, “Lịch sử truyền thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi thị xã Ayun Pa (1945 – 2017)”, đang biên soạn cuốn “Biên niên sự kiện lịch sử Công an thị xã giai đoạn 1975 – 2020”.
Nhìn chung, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng cùng với sự tham gia tích cực của các nhân chứng lịch sử, công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng tại thị xã Ayun Pa đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tập sách lịch sử của các Đảng bộ, ban ngành là những tài liệu quý, tái hiện lại quá trình chiến đấu, xây dựng đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất vẻ vang của quân và dân thị xã.
Tuy nhiên, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ thị xã, lịch sử truyền thống cách mạng các xã, phường, ban ngành trên địa bàn thị xã Ayun Pa gặp nhiều khó khăn vì thị xã trải qua nhiều lần chia tách nên có sự xáo trộn về lưu trữ tư liệu, tài liệu. Các đồng chí lão thành cách mạng là nhân chứng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhiều người đã mất, một số người tuổi cao, sức yếu, nên việc khai thác tư liệu lịch sử từ nguồn này hạn chế. Bên cạnh đó, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ được phân công nghiên cứu, biên soạn chưa cao nên công tác tham mưu, tổ chức nghiên cứu lịch sử đảng ở cơ sở gặp nhiều khó khăn.
Từ quá trình tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng tại thị xã Ayun Pa rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Một là, các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác lịch sử Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ trong hệ thống chính trị và trong Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Hai là, thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy hoặc trưởng các ban ngành là Trưởng ban để có sự chỉ đạo sâu sắc trong quá trình biên soạn. Ban Biên soạn gồm những người có chuyên môn sâu về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng và một số đồng chí lãnh đạo tại địa phương để đảm bảo tính khoa học và thực tiễn của công trình.
Ba là, quá trình tổ chức triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử phải đảm bảo theo đúng quy trình với đầy đủ các bước: xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, biên soạn; sưu tầm tư liệu, xử lý tài liệu; xây dựng đề cương, tổ chức hội thảo đề cương; viết bản thảo; tổ chức hội thảo khoa học; thẩm định bản thảo; in ấn, phát hành. Trong đó chú trọng việc tổ chức tốt các cuộc hội thảo, thẩm định bản thảo qua nhiều bước, phối hợp với các nhà xuất bản có uy tín, ví dụ như Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Bốn là, sử dụng có hiệu quả các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống đã được xuất bản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong toàn Đảng bộ và trong nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ với phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 15
Tổng lượt truy cập: 15
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017