CHUYÊN MỤC

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII)

30/01/2019
Ngày 29 tháng 01 năm 2019, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa tổ chức Hội nghị cán bộ toàn thị xã nhằm học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII). Về dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Ksor Vinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Báo cáo viên Thị ủy (khóa XVIII); thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy; bí thư, phó bí thư các chị bộ trường học trên địa bàn thị xã.
Tại Hội nghị đồng chí Mai Thế Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Báo cáo viên Thị ủy, Giám đốc TTBDCT thị xã đã quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và nghe đồng chí Trần Hữu Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Ksor Vinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã biểu dương các đồng chí cán bộ, đảng viên đã tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc; biểu dương các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Báo cáo viên Thị ủy đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) tại Hội nghị.

Đồng thời, thay mặt Thường trực Thị ủy, đồng chí Ksor Vinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã; các cơ quan, đơn vị; các đồng chí Báo cáo viên Thị ủy kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung đó là:

Thứ nhất, khẩn trương xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 87-KH/TU, ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình gắn với tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
Thứ hai, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong năm 2019 và những năm tiếp theo (chú ý về ý thức, tinh thần, thái độ học tập; về chất lượng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của tập thể, cá nhân người đứng đầu; việc viết bài thu hoạch sau khi học tập nghị quyết...).

Thứ ba, các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Kế hoạch của tập thể và Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện Chuyên đề năm 2019. Kế hoạch thực hiện cần xác định nội dung trọng tâm, đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng thời xây dựng giải pháp cụ thể nhằm kịp thời khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018.

Thứ tư, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao, Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã tăng cường công tác tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục về nội dung Chuyên đề năm 2019; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” làm theo Bác.

Thứ năm, giao Ban Tuyên giáo Thị ủy theo dõi việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy ở các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị và tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy và cấp trên đúng theo quy định./. (Xuân Hùng- Ban Tuyên giáo thị xã)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 69
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017