CHUYÊN MỤC

HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TỪ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC “TUYÊN VẬN” Ở THỊ XÃ AYUN PA

31/03/2021
Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng. Bác từng nói: “Ở trong xã hội muốn thành công phải có ba điều kiện là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nhưng thiên thời không quan trọng bằng địa lợi, mà địa lợi không quan trọng bằng nhân hòa. Nhân hòa là quan trọng hơn hết”(*). Để có được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, vai trò của công tác tuyên truyền, vận động là rất quan trọng.
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, dân vận trong tình hình mới và những bất cập, hạn chế khi triển khai thực hiện công tác này tại cơ sở, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận cơ sở trong tình hình mới, giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Đề án Tuyên vận) với mục đích: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác tuyên giáo, công tác dân vận ở cơ sở; Tạo sự phối hợp một cách hiệu quả, thống nhất giữa các lực lượng làm công tác này; Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên xã, phường và cán bộ tổ dân vận.

Theo Đề án này mỗi xã, phường thành lập một Ban Chỉ đạo Đề án Tuyên vận có từ 9 đến 11 thành viên; đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, 2 phó trưởng ban là Trưởng khối dân vận và công chức văn phòng – thống kê; các thành viên còn lại gồm các đồng chí là lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng các đoàn thể, lãnh đạo trường học, trạm y tế xã, phường. Ban Chỉ đạo Đề án Tuyên vận xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, phối hợp với Tổ dân vận thôn, tổ dân phố làm công tác tuyên truyền, vận  động quần chúng. Ban Chỉ đạo họp giao ban với các tổ trưởng các Tổ dân vận mỗi tháng 1 lần để triển khai công tác tuyên vận và nắm bắt tình hình ở các thôn, bôn, tổ dân phố, tham mưu cho Đảng ủy. Đồng thời báo cáo kết quả hoạt động trong tháng về Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thị ủy để có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời.
           
Hàng tháng trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của các địa phương ở từng thời điểm kết hợp với việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và tình hình dư luận xã hội do đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của thị xã cung cấp. Ban Tuyên giáo Thị ủy biên soạn đề cương tuyên truyền gửi cho Ban Chỉ đạo các xã, phường triển khai tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, phường và trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội. Đối với các bôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Ban Chỉ đạo Đề án Tuyên vận phân công các thành viên dịch đề cương tuyên truyền sang tiếng Jrai để các tổ dân vận của bôn làm công tác tuyên truyền cho phù hợp.

Sau 5 năm hoạt động, Đề án Tuyên vận đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, dân vận; tạo sự thống nhất trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cụ thể, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã ổn định, giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn có xu hướng giảm; tình trạng tự tử và nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống giảm dần theo từng năm; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài phát sinh thành điểm nóng trên địa bàn; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện đúng theo tiến độ. Đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã giảm còn 1,13%. Đến nay 4/4 xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, 2/4 xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt nông thôn mới nâng cao, thị xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành chương trình nông thôn mới... Tất cả những kết quả nói trên có sự đóng góp không nhỏ của Ban Chỉ đạo đề án tuyên vận các xã, phường.

Từ những hiệu quả bước đầu trong thực hiện công tác “Tuyên vận” xin rút ra một số kinh nghiệm như sau:
Một là, xác định rõ quan điểm công tác tuyên giáo, dân vận là trách nhiệm của cấp ủy và cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên quan tâm đến công tác này, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chỉ đạo Đề án Tuyên vận hoạt động có hiệu quả, nhất là về mặt kinh phí.

Hai là, làm tốt công tác định hướng tuyên truyền. Nội dung công tác tuyên vận phải gắn với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Đặc biệt là nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ba là, cung cấp tài liệu tuyên truyền cho cơ sở với nội dung ngắn gọn, phù hợp với tình hình địa phương để tuyên truyền trong các buổi hội họp, sinh hoạt; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng. Biên soạn sổ tay bỏ túi về các kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền miêng, vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở cơ sở.

Bốn là, tăng cường bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng cho các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án Tuyên vận. Mời các tấm gương điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở cơ sở lên truyền đạt kinh nghiệm. Bố trí thời gian để các đồng chí học viên thực hành bài tập xử lý tình huống để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tại các bôn, tổ dân phố.

Năm là, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các Ban Chỉ đạo Đề án Tuyên vận xã, phường. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các Ban Chỉ đạo Đề án Tuyên vận./.

Thực hiện: Đoàn Thị Thủy (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy)

 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 7
Tổng lượt truy cập: 7
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017