CHUYÊN MỤC

Giám sát công tác luân chuyển giáo viên trên địa bàn thị xã

06/07/2018
Việc thực hiện chính sách luân chuyển giáo viên sẽ góp phần tạo sự công bằng, bình đẵng trong đội ngũ giáo viên giữa các đơn vị trường học trên địa bàn, tuy nhiên chính sách này chỉ phát huy hiệu quả khi quá trình thực hiện thật sự khách quan, dân chủ, do đó, việc luân chuyển giáo viên phải được thực hiện một cách cân nhắc, thận trọng, nếu thiếu công bằng sẽ phát sinh nhiều tiêu cực. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận với sự ổn định, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên yên tâm công tác, đồng thời bồi dưỡng chuẩn bị được đội ngũ kế cận, qua đó nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên và chất lượng học tập của học sinh. 
Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đoàn giám sát HĐND thị xã đã tổ chức giám sát về công tác luân chuyển giáo viên tại các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã từ năm học 2015-2016 đến hết năm học 2017-2018. Trong đợt giám sát, Đoàn làm việc trực tiếp tại Phòng Giáo dục – Đào tạo, trường Mầm non Hoa Sen, trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, trường THCS Trần Hưng Đạo và giám sát qua báo cáo đối với các đơn vị trường học còn lại trực thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã. 
Theo báo cáo, tính đến hết năm học 2017-2018, trên địa bàn thị xã có 23 đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo quản lý với 289 lớp và 8.493 học sinh, trong đó có 08 trường mầm non, 08 trường tiểu học và 07 trường trung học cơ sở; trong năm học 2017-2018, ngành giáo dục - đào tạo thị xã được tỉnh giao 546 biên chế, hiện có mặt 487 biên chế; đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, với 99,7% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Việc bố trí biên chế, sắp xếp lớp học, cán bộ quản lý phù hợp, cơ bản đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ.
Trong những năm qua, Phòng Giáo dục - Đào tạo đã phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã thực hiện công tác luân chuyển giáo viên trên địa bàn; qua giám sát, từ năm học 2015-2016 đến hết năm học 2017-2018, thị xã đã thực hiện luân chuyển 25 giáo viên giữa các đơn vị trường học trên địa bàn, trong đó cấp học mầm non 06 giáo viên, tiểu học 10 giáo viên, trung học cơ sở 09 giáo viên; đồng thời thống nhất cho 04 giáo viên chuyển công tác đi khỏi thị xã và tiếp nhận 13 giáo viên từ các đơn vị trường học ngoài thị xã chuyển về để hợp thức hóa gia đình.
Việc thực hiện công tác luân chuyển giáo viên trên địa bàn thị xã thời gian qua đã góp phần giải quyết một phần nguyện vọng của giáo viên, bước đầu khắc phục tình trạng trì trệ, thiếu chủ động, sáng tạo của đội ngũ giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời điều tiết số giáo viên theo yêu cầu về số lượng tại các trường học, tăng cường công tác chuyên môn cho một số trường xã, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy trong giai đoạn mới.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua công tác luân chuyển giáo viên trên địa bàn thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về luân chuyển giáo viên tuy đã được quan tâm thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao, vẫn còn giáo viên chưa nắm rõ các quy định về công tác luân chuyển giáo viên theo tinh thần Công văn số 1444/UBND-NC, ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh, số lượng giáo viên được giải quyết luân chuyển còn thấp so với nhu cầu thực tế, một số giáo viên công tác lâu năm tại một đơn vị trường học có hoàn cảnh gia đình đặc biệt chưa được thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng; lý do luân chuyển của một số trường hợp chưa đạt mục tiêu công tác luân chuyển, chưa có tác động lớn đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường, nâng cao chất lượng công tác và nguyện vọng chính đáng của từng giáo viên nên sự đồng thuận của đội ngũ giáo viên chưa cao.
Từ việc xem xét, đánh giá những vấn đề còn tồn tại cũng như xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã thống nhất đề xuất với UBND thị xã, các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trường học một số nội dung để việc thực hiện công tác luân chuyển giáo viên trên địa bàn thị xã  trong thời gian tới được tốt hơn như quan tâm công tác điều động, bố trí, tuyển dụng giáo viên đáp ứng yêu cầu về biên chế công chức, viên chức trong ngành Giáo dục - Đào tạo theo quy định, thường xuyên phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của UBND tỉnh, thị xã nhất là các văn bản mới về công tác điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên để đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện; trong công tác luân chuyển giáo viên phải thực hiện đúng quy định của Trung ương, UBND tỉnh và tình hình thực tế thị xã; khi triển khai thực hiện cần tiến hành công khai, minh bạch, chặt chẽ từ khâu rà soát, đánh giá, phân loại đến việc sắp xếp, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, ưu tiên bố trí những giáo viên công tác lâu năm có hoàn cảnh gia đình đặc biệt xin thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng; phải tổ chức xét từng trường hợp, chú trọng khâu xem xét từ yêu cầu chuyên môn và cân đối định biên, nhu cầu giáo viên của từng đơn vị trường học; việc họp xét luân chuyển giáo viên ngoài sự tham gia của Phòng Nội vụ cần có sự tham dự của Ban giám hiệu các đơn vị trường học; đối với những trường hợp thuộc diện luân chuyển hoặc chưa được luân chuyển theo nguyện vọng, cần phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường và tổ chức công đoàn gặp gỡ, động viên, giúp giáo viên hiểu, tạo sự đồng thuận trong giáo viên…/. (Mỹ Châu)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 9
Tổng lượt truy cập: 57
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017