CHUYÊN MỤC

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Ayun Pa lần thứ III năm 2019

26/06/2019
Trong không khí vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới, hướng tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ngày 25-6-2019 vừa qua, tại Hội trường 10/8 thị xã Ayun Pa. UBND thị xã đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III năm 2019. Đây là sự kiện quan trọng của nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã, nhằm phát huy mạnh mẽ vị trí, vai trò quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước và thị xã. Đồng thời biểu dương sự cố gắng vươn lên và những thành tựu mà cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số thị xã đã đạt được trong thời gian qua. Tham dự có các đại biểu là lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã, lực lượng vũ trang, đại diện các tôn giáo và lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã. Các đại biểu nguyên lãnh đạo thị xã Ayun Pa qua các thời kỳ là người dân tộc thiểu số, đại biểu các cơ quan ban ngành của thị xã, 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn, các chức sắc tôn giáo, các doanh nghiệp, người sản xuất giỏi và cá nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số của thị xã tham dự Đại hội.
Daihoidbdtts-2019-ayp-TC.jpg

Tại đại hội các đại biểu về dự đã nghe Báo cáo chính trị tại đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Ayun Pa lần thứ III – năm 2019 nhằm tổng kết tình hình Kinh tế- Xã hội 5 năm  từ 2014-2019 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian 2019-2024 và 3 tham luận tại hội trường trong tổng số 13 tham luận đã chuẩn bị. Báo cáo và tham luận đã đánh giá kết quả thực hiện đạt được trong 5 năm qua trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đó là: Kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số thị xã có bước phát triển khá, cơ sở hạ tầng có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần từng bước được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị từng bước được củng cố. Việc thực hiện chính sách dân tộc đã đem lại niềm tin trong đồng bào các DTTS trên địa bàn thị xã.

Đời sống nhân dân các dân tộc thiểu số được cải thiện rõ nét, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, mối quan hệ Đảng và nhân dân được gắn bó; vốn đầu tư của Nhà nước cho vùng đồng bào DTTS không ngừng tăng, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào DTTS trên địa bàn thị xã phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của thị xã đạt được những kết quả đáng khích lệ, năm sau cao hơn năm trước.
Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo đã được các các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Các chương trình, dự án đều lồng ghép để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tiếp cận với các nguồn lực, đặc biệt Ngân hàng chính sách xã hội là nguồn lực vốn quan trọng, lâu dài giúp cho hộ nghèo vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Nhiều hộ nghèo vay vốn sử dụng có hiệu quả. Bên cạnh đó, kết hợp với sự hỗ trợ của nhà nước, các chính sách hỗ trợ cho người nghèo từng bước nâng cao mức sống, tự lực vươn lên để thoát nghèo.

Việc xây dựng làng nông thôn mới trên địa bàn thị xã đã mang lại những hiệu quả 2 trong 4 xã đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, con 2 xã phấn đấu hoàn thành trong năm 2019. Các làng nông thôn mới đều có nhà sinh hoạt cộng đồng và cơ bản đầy đủ trang thiết bị bên trong phục vụ cho việc hội họp, sinh hoạt văn hóa của người dân trong làng; các hộ gia đình cơ bản đã dùng điện thắp sáng an toàn từ các nguồn; đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa thuận tiện cho việc đi lại của người dân; đường nội đồng, kênh mương thủy lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, thị xã bước đầu đã thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13 tháng 2 năm 2018 của tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Daihoidbdtts-2019-ayp-KT.jpg

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với nhiều nội dung quan trọng, trong đó thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai…    
Tại đại hội lần này Đại hội đã chọn, cử 10 đại biểu là người dân tộc thiểu số ưu tú đi dự Đại hội các DTTS cấp tỉnh vào quí IV năm 2019. Đại hội đã biểu dương khen thưởng cho 6 tập thể và 18 Cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quyết tâm thư của đại hội lần thứ hai năm 2014.

Đại hội các dân tộc thiểu số thị xã Ayun Pa kêu gọi đồng bào các dân tộc trên địa bàn thị xã hãy đoàn kết một lòng quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc thiểu số thị xã về tương lai phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyết tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền chặt, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./. (Hùng Thanh)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 7
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017