CHUYÊN MỤC

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND hai...
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND hai cấp năm 2013
Căn cứ Thông báo số 11/TB-HĐND ngày 03/10/2013 của Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa về kết luận tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của HĐND thị xã 9 tháng đầu năm và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2013; 
Nhằm nâng cao năng lực hoạt động của HĐND thị xã, cung cấp cho các đại biểu những kiến thức và kỹ năng cần thiết của người đại biểu dân cử. Thường trực HĐND thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho hơn 200 đại biểu HĐND hai cấp (thị xã và xã, phường) năm 2013; 


Giám sát công tác quản lý dạy thêm, học thêm đối với ngành Giáo dục...
Giám sát công tác quản lý dạy thêm, học thêm đối với ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh Gia Lai
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 11/10/2013 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Ayun Pa về giám sát công tác quản lý dạy thêm, học thêm đối với ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh Gia Lai; 

Default news teaser image
Giám sát về các khoản thu, chi của học sinh tại một số trường học trên địa bàn thị xã từ đầu năm học 2013-2014 đến nay
Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-HĐND ngày 03/10/2013 của Thường trực  HĐND thị xã Ayun Pa về giám sát các khoản thu, chi của học sinh tại một số trường học trên địa bàn thị xã từ đầu năm học 2013-2014 đến nay; 
Từ ngày 28/10 đến ngày 11/11/2013, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức giám sát các khoản thu, chi của học sinh tại một số trường học trên địa bàn thị xã từ đầu năm học 2013-2014 đến thời điểm giám sát.


Kết quả 05 năm thực hiện chỉ thị 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban B...
Kết quả 05 năm thực hiện chỉ thị 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư "về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới" trên địa bàn thị xã Ayun Pa
Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của của nền y học cổ truyền trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Chính vì vậy, trong những năm qua, đặc biệt từ khi tiếp nhận Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” và Thông tri số 16-TT/TU, ngày 21/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW,  Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa đã tổ chức quán triệt trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành mở rộng và chỉ đạo triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là các cơ sở y tế, Hội Đông y thị xã và các phòng chẩn trị y học cổ truyền. Sau khi được triển khai ở cấp thị xã, các tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là ngành y tế thị xã đã chủ trì, tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thị xã về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Đông y đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hội nghị kiểm tra chéo công tác thi đua năm 2013 - Cụm thi đua số 2...
Hội nghị kiểm tra chéo công tác thi đua năm 2013 - Cụm thi đua số 2 UBMTTQVN 06 huyện thị
Tại thị xã Ayun Pa, ngày 01/11/2013, Cụm thi đua số 2 gồm UBMTTQVN các huyện thị: Ayun Pa, Chư Pưh, Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa và Krông Pa tổ chức Hội Nghị kiểm tra chéo công tác thi đua năm 2013. Ông Nguyễn Thành Nuôi - PCT UBMTTQVN Tỉnh Gia Lai đã về dự.

Default news teaser image
Tái giám sát việc xây dựng quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, việc ban hành nghị quyết kỳ họp HĐND các xã, phường; tái giám sát việc triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính Nhà nước theo cơ chế một cửa trong 6 tháng cuối năm 2011
Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/HĐND ngày 12/9/2013 của Ban Pháp chế HĐND thị xã Ayun Pa về kế hoạch giám sát quý IV năm 2013 của Ban Pháp chế HĐND thị xã; 
Bắt đầu từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2013, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã tổ chức tái giám sát tại 05 đơn vị gồm: phường Cheo Reo, phường Sông Bờ, xã Chư Băh, xã Ia Rbol và xã Ia Sao. Trong đó: ngày 21 - 23/10, Đoàn giám sát làm việc tại phường Sông Bờ, xã Chư Băh và xã Ia Rbol về việc xây dựng quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, việc ban hành nghị quyết kỳ họp của HĐND; ngày 24 - 25/10, Đoàn làm việc tại phường Cheo Reo và xã Ia Sao về việc triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính Nhà nước theo cơ chế một cửa.


Tỉnh Gia Lai Bồi dưỡng kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo và than...
Tỉnh Gia Lai Bồi dưỡng kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra hành chính cho Cán bộ công chức
Nhằm giúp cho cán bộ chuyên môn cấp huyện thuộc tỉnh Gia Lai nắm vững kiến thức pháp luật, có thêm kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn Khiếu nại, Tố cáo; Giám sát, kiểm tra, thanh tra trong hành chính Nhà nước. Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Đà Nẵng tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra hành chính cho Cán bộ công chức từ ngày 17 đến ngày 19/10/2013. Tham dự Hội nghị có 39 học viên của các huyện, thị thuộc tỉnh Gia Lai. Tham dự Hội nghị còn có Đại diện Viện Khoa học Thanh tra Chính phủ - TS. Đinh Văn Minh - Phó Viện Trưởng; Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Đ/c  Huỳnh Thế Mạnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.


Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2013  và triển khai phươn...
Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2014
Sáng ngày 18/10/2013, Hội đồng NVQS thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2014. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Đỗ Tiến Đông – Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch HĐNVQS thị xã; Thượng tá Ksor Mer – Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã, Phó Chủ tịch HĐNVQS thị xã, cùng tham dự có các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS thị xã và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Kiểm tra tình hình thực hiện cấp thẻ BHYT và cung ứng thuốc BHYT tr...
Kiểm tra tình hình thực hiện cấp thẻ BHYT và cung ứng thuốc BHYT trên địa bàn thị xã Ayun Pa.
Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, tạo sự công bằng và phát triển trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngày 16/10/2013, đồng chí Trần Văn Linh – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, đồng chí Lê Quốc Khánh – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, các thành viên đoàn công tác đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND thị xã và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Phòng LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội thị xã, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa về tình hình thực hiện cấp thẻ BHYT và cung ứng thuốc BHYT trên địa bàn thị xã Ayun Pa. Đồng chí Nay Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã tiếp và làm việc với đoàn.

Tỉnh Gia Lai tập huấn công tác phòng chống tham nhũng
Tỉnh Gia Lai tập huấn công tác phòng chống tham nhũng
Ngày 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2013, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức phòng chống tham nhũng. Tham dự Hội nghị có hơn 39 học viên của các huyện, thị thuộc tỉnh Gia Lai. Tham dự Hội nghị còn Đại diện Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Đà Nẵng - PGS.TS. Hồ Tấn Sang; Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Đ/c  Huỳnh Thế Mạnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

 |<  <  45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  >  >| 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 36
Tổng lượt truy cập: 560
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017