CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm

Xem tại đây
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Xa-Ia-Sao/Chuyen-muc/Thong-tin-tuyen-truyen/Tu
yen-truyen,-pho-bien,-huong-dan-viec-thuc-hien-p/Quyet-đinh-Ban-hanh-Ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-c.aspx
11/07/2023 12:00:00 SA
Nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua UBND thị xã đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả trong công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của thị xã; góp phần tạo bước chuyển biến tích cực tro...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Tin-tong-hop-(1)/Thi-xa-Ayun-Pa-Trien-
khai-cac-mo-hinh-cai-cach-han.aspx
07/06/2023 12:00:00 SA
Trong thời gian qua, thị xã Ayun Pa đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thị xã, nhất là các giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Mộ...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Tin-tong-hop-(1)/Thi-xa-Ayun-Pa-Tiep-t
uc-trien-khai-cac-giai-phap-n.aspx
24/02/2023 12:00:00 SA
Sau ngày 31/12/2022, trong các giao dịch hành chính của công dân, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các giao dịch hành chính có liên quan đến các thông tin về cư trú sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không c...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Tin-tong-hop-(1)/Bo-so-ho-khau-giay,-c
ong-dan-can-mot-trong-04-loai.aspx
12/01/2023 12:00:00 SA
Nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của thị xã; tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, trong tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2023 của thị xã; cũng như ti...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Hoat-đong-thi-xa/Ayun-Pa,-trien-khai-c
ac-giai-phap-tang-cuong-tuyen.aspx
10/01/2023 12:00:00 SA
Xem tại đây
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Xa-Ia-Sao/Chuyen-muc/Thong-tin-tuyen-truyen/Tu
yen-truyen,-pho-bien,-huong-dan-viec-thuc-hien-p/Ke-hoach-tuyen-truyen-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh.aspx
02/01/2023 12:00:00 SA
Xem tại đây
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Xa-Ia-Sao/Chuyen-muc/Thong-tin-tuyen-truyen/Tu
yen-truyen,-pho-bien,-huong-dan-viec-thuc-hien-p/Quyet-đinh-Ve-viec-ban-hanh-Ke-hoach-cai-cach-hanh.aspx
02/01/2023 12:00:00 SA
Quyết định 208/QĐ-UBND   ngày 29/12/2022 Về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của thị xã
https://ayunpa.gialai.gov.vn/chuyen-muc/Cai-cach-hanh-chinh/Ve-viec-banh-ha
nh-Ke-hoach-Cai-cach-hanh-chinh-nam.aspx
29/12/2022 12:00:00 SA
Quyết định 210/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND thị xã Ayun Pa về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của thị xã
https://ayunpa.gialai.gov.vn/chuyen-muc/Cai-cach-hanh-chinh/ve-viec-ban-han
h-ke-hoach-tuyen-truyen-cong-tac-ca.aspx
29/12/2022 12:00:00 SA
Ngày 8/12/2022, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành UBND thị xã Ayun Pa đã ban hành Văn bản số 01/BTC-CCHC Về việc Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” trên địa bàn thị xã Ayun Pa.  Chi tiết nội dung văn bản xem tại đây: ...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Hoat-đong-thi-xa/V-v-Phat-đong-Cuoc-th
i-truc-tuyen-Tim-hieu-cong-ta.aspx
09/12/2022 12:00:00 SA
|< <  1 2 3 4   > >|

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 8
Tháng hiện tại: 33
Năm hiện tại: 685
Tổng lượt truy cập: 3583
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017 
  

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 8
Tháng hiện tại: 33
Năm hiện tại: 685
Tổng lượt truy cập: 3583
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017