CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm

Ngày 24/4/2023, UBND thị xã ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, Chi tiết thông báo xem tại đây
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Hoat-đong-thi-xa/Thong-bao-Ve-viec-con
g-bo,-cong-khai-Ke-hoach-su-d.aspx
24/04/2023 12:00:00 SA
Ngày 20/4/2023, UBND thị xã ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Phòng Quản lý đô thị thị xã Ayun Pa, Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây:
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Hoat-đong-thi-xa/Thong-bao-Ve-viec-tie
p-nhan-cong-chuc-ve-cong-tac.aspx
20/04/2023 12:00:00 SA
Thiết thực triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã trong thời gian ...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Tin-tong-hop-(1)/Thi-đoan-Ayun-Pa-To-c
huc-cac-hoat-đong-thiet-thuc,.aspx
07/04/2023 12:00:00 SA
Nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trên địa bàn thị xã, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa đã ban hành Chương trình hành độn...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Kinh-te-Van-hoa-Xa-hoi/Thi-xa-Ayun-Pa-
Tiep-tuc-đoi-moi,-phat-trien-va-nan.aspx
07/04/2023 12:00:00 SA
Trên cơ sở Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2023 của UBND thị xã về việc tuyển dụng viên chức giáo viên và viên chức khác năm 2022 của thị xã Ayun Pa, UBND thị xã Ayun Pa thông báo tuyển dụng giáo viên và viên chức khác của thị xã, cụ thể như sau: 1. Đối tượng dự tu...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Xa-Chu-Bah/Tin-tuc/Thong-bao-tuyen-dung-vien-c
huc-thi-xa-Ayun-Pa-nam.aspx
31/03/2023 12:00:00 SA
         Ngày 30 tháng 3 năm 2023, tại Hội trường UBND xã Ia Rbol, Hội Nạn nhân CĐDC/DIOXIN xã Ia Rbol đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CĐDC/DIOXIN xã lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028.
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Xa-Ia-RBol/Tin-tuc/hoat-dong-xa/Đai-hoi-Đai-bi
eu-Hoi-Nan-nhan-CĐDC-DIOXIN-xa-Ia-Rb.aspx
30/03/2023 12:00:00 SA
Ngày 30/3/2023, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 20/TB-UBND Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên và viên chức khác năm 2022 của thị xã Ayun Pa, Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây:
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Hoat-đong-thi-xa/Thon-bao-Ve-viec-tuye
n
-dung-vien-chuc-giao-vien-va.aspx
30/03/2023 12:00:00 SA
Luật cưu trú (xem tại đây) Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công (xem tại đây)  
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Xa-Chu-Bah/Chuyen-muc/Thong-bao/Niem-yet-viec-
nop,-xuat-trinh-so-ho-khau,-so-tam-t.aspx
27/03/2023 12:00:00 SA
        Sáng ngày 26/3/2023, Đoàn Phường Hòa Bình tổ chức “Ngày hội đoàn viên” năm 2023.
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Phuong-Hoa-Binh/Tin-tuc/nong-thon-moi/ĐOAN-PHU
ONG-HOA-BINH-SOI-NOI-NGAY-HOI-ĐOAN-VIEN-20.aspx
27/03/2023 12:00:00 SA
        Chiều ngày 21/3/2023, UBND phường Hoà Bình tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Phuong-Hoa-Binh/Tin-tuc/hoat-dong-xa/TONG-KET-
CONG-TAC-TUYEN-CHON,-GOI-CONG-DAN-NHAP-NG.aspx
24/03/2023 12:00:00 SA
|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...  > >|

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 12
Tháng hiện tại: 15
Năm hiện tại: 363
Tổng lượt truy cập: 3261
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017