CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm

Trong những năm qua, thị xã Ayun Pa đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày ...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Hoat-đong-thi-xa/Thi-xa-Ayun-Pa-Tiep-t
uc-tang-cuong-thuc-hien-cong.aspx
31/05/2023 12:00:00 SA
Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-MTTQ, ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban MTTQVN xã Chư Băh về việc Tuyên truyền, phát động quần chúng Nhân dân quý II/2023           Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 19/5/2023 Về Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quý II năm 2023 trên địa...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Xa-Chu-Bah/Tin-tuc/hoat-dong-xa/Cong-tac-tuyen
-truyen-Quy-II-nam-2023.aspx
29/05/2023 12:00:00 SA
Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa công bố công khai toàn bộ tài liệu về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai tại trụ sở làm việc của Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã: Trụ sở Liên cơ quan, tầng 3, Số 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa v...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Xa-Chu-Bah/Tin-tuc/Cong-bo,-cong-khai-Ke-hoach
-su-dung-đat-nam-2023-c.aspx
27/05/2023 12:00:00 SA
Công khai 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Xem toàn văn tại đây
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Xa-Chu-Bah/Chuyen-muc/Thong-tin-tuyen-truyen/C
ong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tu-ph.aspx
27/05/2023 12:00:00 SA
Quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023. Xem t...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Xa-Chu-Bah/Chuyen-muc/Thong-tin-tuyen-truyen/C
ong-khai-quy-trinh-giai-quyet-noi-bo-trong-viec-g.aspx
27/05/2023 12:00:00 SA
Ủy ban nhân dân xã Chư Băh xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo  dục pháp luật quý II năm 2023 trên địa bàn xã như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: Phổ biến kịp thời những nội dung pháp luật có liên quan đến cuộc sống của nhân dân, tạo điều kiện để công dâ...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Xa-Chu-Bah/Chuyen-muc/Thong-tin-tuyen-truyen/T
uyen
-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-Quy-II-na.aspx
27/05/2023 12:00:00 SA
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa về việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 và Kế hoach số 22/KH-UBND, ngày 07 tháng 4 năm 2023 của UBND xã Chư Băh về việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nă...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Xa-Chu-Bah/Tin-tuc/Phat-đong-Ngay-chay-Olympic
-vi-suc-khoe-toan-dan-n.aspx
05/05/2023 12:00:00 SA
Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ điều dưỡng Đức đến 17/5/2023. Xem tại đây
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Xa-Chu-Bah/Tin-tuc/Tiep-nhan-ho-so-đieu-duong-
Đuc.aspx
01/05/2023 12:00:00 SA
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác t uyên truyền, vận động toàn dân, những người đủ điều kiện tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho N hân dân, đồng thời thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng để lan...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Tin-tong-hop-(1)/Thi-xa-Ayun-Pa-To-chu
c-hien-mau-tinh-nguyen-nam-20.aspx
26/04/2023 12:00:00 SA
Vừa qua, tại trụ sở Khối Mặt trận và Đoàn thể thị xã Ayun Pa, Thị Đoàn Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Hội nghị là dịp để đánh giá kết quả hoạt động của Tháng thanh niên và rút ra những bài học ki...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Tin-tong-hop-(1)/Thi-đoan-Ayun-Pa-Tong
-ket-Thang-Thanh-nien-nam-202.aspx
26/04/2023 12:00:00 SA
|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...  > >|

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 12
Tháng hiện tại: 15
Năm hiện tại: 363
Tổng lượt truy cập: 3261
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017