CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm

Quyết định 294/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2021 của thị xã
https://ayunpa.gialai.gov.vn/chuyen-muc/Cai-cach-hanh-chinh/Ve-viec-ban-han
h
-bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua.aspx
14/06/2021 12:00:00 SA
Sáng ngày 31/7/2013 Đoàn kiểm tra cải cách TTHC Sở Nội vụ tỉnh tiến hành kiểm tra công cải cách TTHC tại thị xã Ayun Pa. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Tiến Đông – Chủ tịch UBND thị xã và lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường và ...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Hoat-đong-thi-xa/Tin-UBND-thi-xa/Đoan-
kiem-tra-cai-cach-TTHC-So-Noi-vu-kiem-tra-con.aspx
02/08/2013 12:00:00 SA
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hàn...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Hoat-đong-thi-xa/Thi-xa-Ayun-Pa-Tang-c
uong-cong-tac-thong-tin,-(1).aspx
08/09/2022 12:00:00 SA
Quyết định 296/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 Về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của thị xã Ayun Pa
https://ayunpa.gialai.gov.vn/chuyen-muc/Cai-cach-hanh-chinh/Ve-viec-ban-han
h
-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam.aspx
14/06/2021 12:00:00 SA
Chiều ngày 06/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh. Đồng chí Võ Ngọc Thành – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉn...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Hoat-đong-thi-xa/Tin-UBND-thi-xa/Gia-L
ai-Hoi-nghi-truc-tuyen-đanh-gia,-rut-kinh-ngh.aspx
07/10/2016 12:00:00 SA
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
https://ayunpa.gialai.gov.vn/chuyen-muc/Cai-cach-hanh-chinh/Nghi-quyet-ban-
hanh
-Chuong-trinh-tong-the-cai-cach.aspx
03/11/2021 12:00:00 SA
Quyết định 25/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 Về việc ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo cải cách hành chính và tổ giúp việc ban chỉ đạo cải cách hành chính của thị xã  
https://ayunpa.gialai.gov.vn/chuyen-muc/Cai-cach-hanh-chinh/Ve-viec-ban-han
h
-quy-che-lam-viec-cua-ban-chi-đao.aspx
14/06/2021 12:00:00 SA
Nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của thị xã; tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, trong tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2022 của thị xã; cũng như ...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Hoat-đong-thi-xa/Tin-UBND-thi-xa/Thi-x
a-Ayun-Pa,-tang-cuong-tuyen-truyen-cong-tac-c.aspx
03/01/2022 12:00:00 SA
Vừa qua, tại trụ sở Công an thị xã, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Ayun Pa đã tổ chức lễ ra quân ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính (đợt 4) cho hơn 100 lượt người dân.   Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân là...
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Tin-tong-hop-(1)/Thi-đoan-Ayun-Pa-Ra-q
uan-Ngay-thu-Bay-tinh-nguyen.aspx
28/09/2019 12:00:00 SA
Thực hiện sự chỉ đạo cảu cấp trên về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, UBND xã Ia Rbol đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt và kịp thời, qua đó đem lại nhiều kết quả cao trong công tác cải cách hành chính.
https://ayunpa.gialai.gov.vn/Xa-Ia-RBol/Tin-tuc/hoat-dong-xa/Cong-tac-cai-c
ach
-hanh-chinh.aspx
01/07/2020 12:00:00 SA
|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...  > >|

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 21
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1091
Tổng lượt truy cập: 2713
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017