Ayun Pa, tổ chức lễ quân xây dựng Nông thôn mới tại xã Ia Rtô – Thị xã Ayun Pa

20/02/2017
Ngày 18/02/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới tại xã Ia Rtô. Về dự buổi lễ có đồng chí Thái Thanh Bình – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Ksor Vinh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Phú – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND,UBND, Ủy ban MTTQVN thị xã; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể các cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã được phân công giúp đỡ hộ nghèo xã Ia Rtô; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận và các đoàn thể xã Ia Rtô, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận; chi hội trưởng các đoàn thể. Già làng cùng các đồng chí của 6 thôn của xã. Đặc biệt còn có 75 hộ nghèo được các cơ quan, đơn vị giúp đỡ thoát nghèo năm 2017 và đại diện các đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn xã Ia Rtô về tham dự Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới 2017.
LeraquanXDNTM2017.jpg

Xã Ia Rtô là một trong các địa phương có điểm xuất phát thấp khi bắt đầu thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới (chỉ đạt 01/19 tiêu chí từ năm 2011), nhưng thời gian qua toàn xã đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên và đạt được những thành tích đáng tự hào, trong 5 năm, đã đạt thêm 13 tiêu chí; xã Ia Rtô đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã ngày một nâng cao. Cơ sở vật chất trường học không ngừng được đầu tư xây dựng và nâng cấp, chất lượng giáo dục có những chuyển biến rõ rệt. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo. Chính vì vậy mà xã Ia Rtô là một trong những xã điểm của thị xã Ayun Pa và được chọn để đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2017.
Phát biểu tại buổi Lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng BCĐ các chương trình MTQG thị xã đã biểu dương những cố gắng nỗ lực của xã Ia Rtô trong việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng, cuộc cách mạng này mang lại lợi ích cho trên 80% dân số cả nước nói chung và thị xã Ayun Pa nói riêng, đây là cuộc cách mạng vô cùng vẻ vang, nhưng cũng vô cùng khó khăn, đòi hỏi phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hành động sáng tạo và sự tham gia tích cực của người dân, các tổ chức chính trị xã hội. Nhằm tiếp tục triển khai thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn theo kế hoạch mà Trung ương, Tỉnh và Thị ủy Ayun Pa đã đề ra, hưởng ứng phong trào thi đua Ayun Pa chung sức xây dựng nông thôn mới, trong thời gian đến, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Rtô và các xã của thị xã cần lưu ý một số vấn đề là: Tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới; phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; Phải khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; Ban Chỉ đạo, Ban quản