Hội nghị triển khai Nghị quyết

27/08/2020
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI, HỌC TẬP
NGHỊ QUYẾT SỐ 56 – NQ/TW, KẾT LUẬN SỐ 76 – KL/TW; KẾT LUẬN SỐ
77 – KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; KẾT LUẬN SỐ 69 – KL/TW
VÀ CHỈ THỊ SỐ 41 – CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ

Ngày 21/8/2020 Đảng ủy phường Cheo Reo tổ chức quán triệt Nghị quyết của Trung ương. Tại hội nghị có hơn 108 cán bộ, đảng viên tham dự. Có 05 Nghị quyết được quán triệt do các đồng chí trong Ban thường vụ triển khai bao gồm Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045;Chỉ thị số 41 – CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng;Kết luận số 76- KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kết luận số 77-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid -19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước; Kết luận số 69- KL/TW ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33 – CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Đồng thời tại Hội nghị Đảng ủy đã thông báo nhanh Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 6
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png