cctc.png
 
 
1. Số lượng, cơ cấu, chất lượng thành viên UBND phường.
Đầu nhiệm kỳ số lượng thành viên UBND phường có 05 người, gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 thành viên ( Công an và Quân sự ). Hiện nay còn 04 người, thay đổi 01 thành viên ( Công an ) chưa bổ sung (do chuyển đơn vị công tác), trong đó dân tộc thiểu số 01; trình độ chuyên môn: đại học 01 người (25%); trình độ lý luận chính trị trung cấp 03 người (75%). Chất lượng thành viên UBND phường nhiệm kỳ 2011-2016 so với nhiệm kỳ được tăng lên.
2. Công tác tổ chức, biên chế, sắp xếp bộ máy và chất lượng hoạt động của công chức chuyên môn thuộc UBND phường.
Về đội ngũ cán bộ, công chức của phường theo Nghị định số 92/2009/NĐ - CP ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, gồm có 09 công chức ( 02 Địa chính - Xây dựng, 01 Quân sự, 02 Văn phòng thống kê, 02 văn hóa - xã hội, 01 kế toán ngân sách, 01 tư pháp hộ tịch )  Nữ 05 người (55,55%). Về trình độ đại học 04 người (44,44%, cao đẳng 02 người (22,22%); trung cấp 03 người (33,33%). Lý luận chính trị trung cấp 03 người (33,33%), về tuổi đời của công chức từ 35 tuổi trở xuống.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay UBND phường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; hàng năm đều cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng, trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ theo từng vị trí công tác, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của nền hành chính hiện đại, đồng thời cử cán bộ thuộc diện quy hoạch tham gia các lớp lý luận chính trị để phục vụ nhiệm vụ công tác.
Công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí cán bộ luôn gắn liền với việc đào tạo, bồi dưỡng nên cán bộ, công chức luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu cho UBND phường xử lý kịp thời, chính xác đảm bảo về nội dung, chất lượng và thời gian theo các lĩnh vực được phân công. Chính vì vậy công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội- an ninh quốc phòng của UBND phường từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt hiệu quả cao.
3. Đánh giá kết quả đạt được.
Số lượng, chất lượng của thành viên UBND phường được đảm bảo đúng quy định, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành... đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Về tổ chức, hoạt động có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc.
 
hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 4
Năm hiện tại: 66
Tổng lượt truy cập: 270
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png