Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển

Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển

Ngày 17/7/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, Chi tiết tải về tại đây: Quyết định 181/QĐ-UBND

Quay lại