CHUYÊN MỤC


Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức

I. Khái quát chung tình hình bộ máy
Hiện nay, toàn Đảng bộ có 41 tổ chức cơ sở Đảng (10 Đảng bộ và 31 Chi bộ cơ sở), với 95 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; 49 chi bộ thôn, tổ dân phố (22 thôn, 27 tổ dân phố). Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ 1.917 Đảng viên (trong đó: Dự bị 66 đồng chí, nữ 776 đồng chí, Dân tộc thiểu số 50 đồng chí, tôn giáo 31 đồng chí).
      - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025: 33 đồng chí (hiện tại còn 32 đồng chí). Trong đó, nữ 10 đồng chí (31,25%), dân tộc thiểu số 05 đồng chí (15,62%).
      - Trình độ các mặt: Học vấn trung học phổ thông 32 đồng chí (100%); chuyên môn: sau đại học 3 đồng chí (9,37%), đại học 29 đồng chí (90,62%), lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp 30 đồng chí (93,75%), trung cấp 2 đồng chí (6,25%).
      - Ban Thường vụ Thị ủy gồm 11 đồng chí.
      - Thường trực Thị ủy: 03 đồng chí (Đồng chí Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; đồng chí Ksor Vinh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã).
      - Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy gồm 05 cơ quan: Ban Tổ chức Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban kiểm tra Thị ủy và Văn phòng Thị ủy. Tổng số cán bộ, công chức, người lao động: 32 đồng chí. Trong đó, hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế: 29 đồng chí, hợp đồng 161: 2 đồng chí, hợp đồng lao động khác (bảo vệ): 01 đồng chí.
      
II. Thông tin cá nhân cán bộ lãnh đạo cơ quan Đảng
1- Thường trực Thị ủy
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Trần Quốc Khánh
- Năm sinh: 1969
- Quê quán: xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
- Chức vụ: Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã
- Số điện thoại: 0914138362
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Ksor Vinh
- Năm sinh: 1968
- Quê quán: Bôn Krăi, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa
- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thị ủy
- Số điện thoại: 0914099913
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Trường Sơn
- Năm sinh: 1979
- Quê quán: 
Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định

- Chức vụ: Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã
- Số điện thoại: 
 0965330333
2- Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Thị ủy
* Ban Tổ chức Thị ủy (06 người)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Hà Thị Thu Huyền
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: Trưởng Ban
- Số điện thoại: 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Văn Trang
- Năm sinh: 
- Quê quán: 

- Chức vụ: Thị ủy viên, Phó Trưởng ban tổ chức
- Số điện thoại: 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Trần Ngọc Sơn
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
Phó Trưởng ban tổ chức
- Chức vụ: 
- Số điện thoại:
* Ban Tuyên giáo Thị ủy (05 người)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Đoàn Thị Thủy
- Năm sinh:
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
Ủy viên BTV, Trương ban, đồng thời Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã
- Số điện thoại:
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy
- Số điện thoại:
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
- Số điện thoại: 
 
* Ban Dân vận Thị ủy ( 04 người)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Trịnh Văn Lương
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng ban Dân vận, đồng thời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã
- Số điện thoại: 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nhữ Anh Nghiệp
- Năm sinh:  
- Quê quán: 
- Chức vụ: Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy
- Số điện thoại:
 
* Ủy ban Kiểm tra Thị ủy (05 người)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Danh
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
- Số điện thoại: 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Phan Đức Giáo
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: Thị ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy
- Số điện thoại:
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
- Số điện thoại: 
* Văn phòng Thị ủy (11 người)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Mai Quang Dưỡng
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: Thị ủy viên, Chánh văn phòng Thị ủy
- Số điện thoại:
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Đăng Khoa
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Phó CVP Thị ủy
- Số điện thoại: 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Dương Thị Hường
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: Phó CVP Thị ủy
- Số điện thoại: 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức các đoàn thể >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Thị ủy >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Các đơn vị, UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức UBND >> Hộp thư điện tử >>

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 3
Tháng hiện tại: 44
Năm hiện tại: 570
Tổng lượt truy cập: 2720
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017