CHUYÊN MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG


Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Cơ cấu tổ chức Thị ủy

I. Khái quát chung tình hình bộ máy
      

II. Thông tin cá nhân cán bộ lãnh đạo cơ quan Đảng
1- Thường trực Thị ủy
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
- Số điện thoại:
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
- Số điện thoại: 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
- Số điện thoại: 
2- Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Thị ủy
* Ban Tổ chức Thị ủy (06 người)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
- Số điện thoại: 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Số điện thoại: 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ:
- Số điện thoại:
* Ban Tuyên giáo Thị ủy (05 người)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh:
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
- Số điện thoại:
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ:
- Số điện thoại:
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
- Số điện thoại: 
 
* Ban Dân vận Thị ủy ( 04 người)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên:
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
- Số điện thoại: 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên:
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
- Số điện thoại:
 
* Ủy ban Kiểm tra Thị ủy (05 người)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
- Số điện thoại: 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
- Số điện thoại:
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: 
- Số điện thoại: 
* Văn phòng Thị ủy (11 người)
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ:
- Số điện thoại:
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: 
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Chức vụ: 
- Số điện thoại: 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức các đoàn thể >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Thị ủy >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Các đơn vị, UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức UBND >> Hộp thư điện tử >>

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 5
Tháng hiện tại: 27
Năm hiện tại: 288
Tổng lượt truy cập: 1411
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017