CHUYÊN MỤCGiới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Các phòng ban chuyên môn

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA
I. Thông tin liên hệ: 
Địa chỉ: Số 63, đường Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 025693852922
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn; vphdnd.ayunpa@gialai.gov.vn

II. Thông tin cá nhân cán bộ lãnh đạo:
1- Lãnh đạo UBND thị xã:
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Trường Sơn
- Chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã
- Số điện thoại: 0965330333
- Email: sonnt.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Đặng Xuân Toàn
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã
- Số điện thoại: 0988158180
- Email: toandx.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Ksor H' Khuyên
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã
- Số điện thoại: 0905079777
- Email: hkhuyenks.tuayunpa@gialai.gov.vn
2-  Văn phòng HĐND - UBND thị xã:
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Đoàn Thanh Phong
- Chức vụ: Chánh Văn Phòng
- Số điện thoại: 0986367577
- Email: phongdt.ayunpa@gialai.gov.vn; 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Hồ Huỳnh Thiện Trung
- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng 
- Số điện thoại: 0983138300
- Email: trunghht.ayunpa@gialai.gov.vn; 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Ngô Thanh Duy
- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
- Số điện thoại: 0964676499
- Email: duynt.ayunpa@gialai.gov.vn
           
3-  Thanh tra thị xã:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Đức Bắc
- Chức vụ: Chánh thanh tra
- Số điện thoại: 0988717977
- Email: bacnd.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Hoàng Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó thanh tra
- Số điện thoại: 0976923933
- Email: tuanha.ayunpa@gialai.gov.vn
4-  Phòng tư pháp:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hường
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0913408423
- Email: huongntt.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn An Hiền
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Số điện thoại:
- Email: hienna.ayunpa@gialai.gov.vn
5-  Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Võ Văn Tùng
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0987383032
- Email: tungvt.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Hoàng Thúy Hoa
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Số điện thoại: 
- Email:hoaht.ayunpa@gialai.gov.vn
6-  Phòng Văn hóa - Thông tin:
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Đặng Thị Thanh Vân
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0945357932
- Email: vandtt.ayunpa@gialai.gov.vn
7-  Phòng Tài nguyên - Môi trường:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0905647375
- Email: thuylh.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Châu Văn Tuấn
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Số điện thoại:
02693.604.267
- Email: tuancv.ayunpa@gialai.gov.vn
8-  Phòng Quản lý đô thị:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Lê Đình Tiến
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0964223579
- Email: tienld.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Nguyễn Thị Hạ Chi
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Số điện thoại: 0915191902
- Email: chinth.ayunpa@gialai.gov.vn
9-  Phòng Kinh tế:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Thanh Quang
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0914083919
- Email: quangnt.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Lê Xuân Long
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Số điện thoại: 0913483788
- Email: longlx.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Vũ Hoàng Loan
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0389465618
- Email: loanvth.ayunpa@gialai.gov.vn
11-  Phòng Tài chính - Kế hoạch:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Bùi Hữu Tuấn
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0988360017
- Email: tuanbh.ayunpa@gialai.gov.v
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Tô Thị Phương Kiều
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0989678053
- Email: kieuttp.ayunpa@gialai.gov.vn
12-  Phòng Nội vụ:
 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên:  Trần Ngọc Sơn
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0818752828
- Email: sontn.ayunpa@gialai.gov.vn
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg    - Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
   - Chức vụ: Phó Trưởng phòng
   - Số điện thoại: 0973911289
   - Email: lannt.ayunpa@gialai.gov.vn
13-  Phòng dân tộc:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Phan Văn Minh
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 
0986208855
- Email: minhpv.ayunpa@gialai.gov.vn

14-  Phòng Giáo dục - Đào tạo:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Võ Đức Hạnh
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0987913789
- Email: hanhvd.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Ksor Choan
- Chức vụ: Phó phòng
- Số điện thoại: 0385990229
- Email: choank.ayunpa@gialai.gov.vn

 
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức các đoàn thể >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Thị ủy >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Các đơn vị, UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức UBND >> Hộp thư điện tử >>

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 1
Tuần hiện tại: 11
Tháng hiện tại: 92
Năm hiện tại: 753
Tổng lượt truy cập: 6199
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017