CHUYÊN MỤC


QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 
KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VĂN BẢN
831/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 8/9/2017 Công bố 04 TTHC mới lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
798/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 31/8/2017 Công bố 05 TTHC sửa đổi, 21 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 30/6/2017 Công bố 08 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
542/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 02/6/2017 Công bố 03 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
447/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/4/2017 Công bố 01 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã TẢI TẠI ĐÂY
201/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 27/02/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã TẢI TẠI ĐÂY
174/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 21/02/2017 Công bố 04 TTHC mới, 04 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã TẢI TẠI ĐÂY
156/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 20/02/2017 Công bố 01 TTHC mới lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã TẢI TẠI ĐÂY
1115/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 19/12/2016 Công bố 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
819/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 30/8/2016 Công bố 05 TTHC mới, 16 TTHC sửa đổi, 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
431/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 28/7/2009  Công bố Bộ TTHC áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
1122/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 09/11/2018  Công bố 05 TTHC mới, bãi bỏ 05 TTHC trong lĩnh vực thi đua khen thưởng TẢI TẠI ĐÂY
1136/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 13/11/2018  Công bố Danh mục 02 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
1266/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 26/12/2018  Công bố Danh mục 02 TTHC mới  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
310/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 25/02/2019  Công bố Danh mục 02 TTHC mới và bãi bỏ 01 TTHC trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
384/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 5/03/2019  Công bố Danh mục 01 TTHC mới trong lĩnh vực NN&PT Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
880/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 04/9/2019  Công bố Danh mục gồm 01 TTHC bị bãi bỏ 01 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
94/QĐ-SCT  của Sở Công thương tỉnh Gia Lai 26/9/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã TẢI VĂN BẢN
288/QĐ-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai 10/8/2019 Về việc ban hành quy trình nội bộ trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và du lịch  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn. TẢI TẠI ĐÂY
1128/QĐ-UBND của  UBND tỉnh Gia Lai 04/12/2019 về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
1137/QĐ-UBND của  UBND tỉnh Gia Lai 05/12/2019 về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
594/QĐ-UBND của  UBND tỉnh Gia Lai 02/7/2020 về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
624/QĐ-UBND của  UBND tỉnh Gia Lai 16/7/2020 về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY
548/QĐ-UBND của  UBND tỉnh Gia Lai 24/6/2021 về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã TẢI TẠI ĐÂY
174/QĐ-UBND của  UBND tỉnh Gia Lai 11/4/2022 về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
371/QĐ-UBND của  UBND tỉnh Gia Lai 11/7/2022 về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã TẢI TẠI ĐÂY
394/QĐ-UBND của  UBND tỉnh Gia Lai 22/7/2022 về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới  và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã TẢI TẠI ĐÂY
625/QĐ-UBND của  UBND tỉnh Gia Lai 17/11/2022 về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
687/QĐ-UBND của  UBND tỉnh Gia Lai 14/12/2022 về việc công bố Danh mục gồm 20 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 4
Năm hiện tại: 21
Tổng lượt truy cập: 451
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017