CHUYÊN MỤC

Thông báo: Số báo danh và bàn phỏng vấn đối với viên chức đủ điều k...
Thông báo: Số báo danh và bàn phỏng vấn đối với viên chức đủ điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019
Thông báo: Số báo danh và bàn phỏng vấn đối với viên chức đủ điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019
(Chi tiết tải file tại đây: Thông báo 18/TB-HĐXTH)

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân và các cơ quan,...
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân và các cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp Công dân thị xã Ayun Pa (Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân và các cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp Công dân thị xã Ayun Pa (Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/12/2020)

Thông báo: 02 xã Chư Băh và Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai ho...
Thông báo: 02 xã Chư Băh và Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai hoàn thành xây dựng NTM năm 2019
Trang Thông tin điện tử thị xã trân trọng thông báo:
- 02 xã Chư Băh và Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai hoàn thành xây dựng NTM năm 2019.
- Kính thông báo để toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã được biết và đóng góp ý kiến xây dựng. (Kèm theo bảng tổng hợp 19 tiêu chí):

* Biểu tổng hợp các tiêu chí Xã Ia Sao

* Biểu tổng hợp các tiêu chí Xã Chư Băh

 

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 10, quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai; Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ điểm a, điểm c khoản 1 Điều 6, quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND thị xã Ayun Pa về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Ayun Pa; Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 4/10/2019 của UBND thị xã Ayun Pa về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Ayun Pa;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND thị xã Ayun Pa về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Ayun Pa.

Phòng Tài chính - KH thị xã thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với các nội dung như sau:
 

Thông báo: Tài liệu hướng dẫn ký số cho Lãnh đạo và Văn thư
Thông báo: Tài liệu hướng dẫn ký số cho Lãnh đạo và Văn thư
1. Tài liệu hướng dẫn ký số cho Lãnh đạo- Tải file tại đây

2. Tài liệu hướng dẫn ký số cho Văn thư- Tải file tại đây


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai vừa có thông báo về Thể lê...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai vừa có thông báo về Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và tiêu ngữ (slogan) Du lịch Gia Lai
Nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu cho du lịch Gia Lai, trong đó có biểu trưng và tiêu ngữ du lịch để phục vụ công tác xúc tiến quảng bá du lịch trong thời gian tới,  Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thông báo về Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và tiêu ngữ (slogan) Du lịch Gia Lai.

Công khai Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 của cá...
Công khai Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa

Trang thông tin điện tử thị xã Ayun Pa xin trân trọng giới thiệu toàn văn Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019, đồng thời là Bản kế hoạch cá nhân năm 2019 của các đồng chí:Thông báo về việc tuyển sinh Quân sự năm 2019
Thông báo về việc tuyển sinh Quân sự năm 2019
Để thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2019 đạt kết quả cao, đúng kế hoạch thời gian, đảm bảo được chất lượng theo quy định. Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ayun Pa thông báo về việc đăng ký tuyển sinh quân sự năm 2019 như sau:
1. Về chỉ tiêu tuyển sinh: Số lượng thanh niên dự thi không hạn chế.
2. Về số lượng và tiêu chuẩn tuyển chọn vào các trường quân đội:
a/ Đối tượng:
- Nam, nữ thanh niên đủ 17 đến 21 tuổi ngoài quân đội; có hộ khẩu đăng ký thường trú từ 3 năm trở lên.
- Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân có hộ khẩu đăng ký thường trú các xã, phường thuộc thị xã Ayun Pa (độ tuổi từ 18 đến 23 tuổi)
b/ Tiêu chuẩn tuyển chọn:
- Tiêu chuẩn về chính trị: Bản thân và gia đình bên nội, bên ngoại có lai lịch chính trị rõ ràng, không có ai tham gia hoạt động cho địch và các tổ chức phản động; chấp hành nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước; đủ điêu kiện tuyển dụng vào các trường trong quân đội, đào tạo thành Sỹ quan phục vụ lâu dài trong Quân đội nhân dân Việt Nam và kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
- Về tiêu chuẩn văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông, học lực xếp loại khá trở lên trong 3 năm lớp 10,11,12.
- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định.
c/ Thủ tục đăng ký dự thi vào các trường:
- Học bạ phô tô lớp 10,11,12; bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (học sinh đã tốt nghiệp năm trước).
- Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của công dân (tất cả phô tô và công chứng).
- 04 tấm ảnh 4x6cm.
 

Thông báo: Lịch tiếp công dân tháng 02/2019 của HĐND thị xã
Thông báo: Lịch tiếp công dân tháng 02/2019 của HĐND thị xã
Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã thông báo lịch  tiếp công dân trong tháng 02 năm 2019 như sau:

- Thời gian: 02 ngày: 14 và 15/02/2019.
- Địa điểm tiếp công dân: Tại trụ sở Tiếp công dân HĐND-UBND thị xã (63 Nguyễn Huệ - thị xã Ayun Pa).


Thông báo: Xã Ia Rbol đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018
Thông báo: Xã Ia Rbol đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018
Văn phòng HĐND- UBND thị xã thông báo:

- Xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai hoàn thành xây dựng Nông thôn mới năm 2018.
- Kính thông báo để toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã biết và đóng góp ý kiến xây dựng.

(Kèm theo bảng tổng hợp 19 tiêu chí)


 |<  < 1 2 3 4 5 6  >  >| 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 5
Tuần hiện tại: 14
Tháng hiện tại: 14
Năm hiện tại: 120
Tổng lượt truy cập: 810
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017