CHUYÊN MỤC

Thông báo: 02 xã Ia Rtô và xã Ia Rbol đủ điều kiền đề nghị xét, côn...
Thông báo: 02 xã Ia Rtô và xã Ia Rbol đủ điều kiền đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Để lấy ý kiến của toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã theo đúng quy trình tại Hướng dẫn số 1847/SNNPTNT-VPNTM ngày 28/9/2018 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, UBND thị xã đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử thị xã về việc đưa thông tin 02 xã Ia Rtô và xã Ia Rbol đủ điều kiền đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (Kèm theo bảng tổng hợp 19 tiêu chí)

(Theo nội dung Văn bản số 2566/UBND-TH ngày 02/12/2020 của UBND thị xã)
 

Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính  cấp ...
Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai
Căn cứ Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Kế hoạch số 1363/KH-UBND), Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh) thông báo tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020 tỉnh Gia Lai với các nội dung như sau:

Default news teaser image
Thông báo Về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai
Căn cứ Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Kế hoạch số 1363/KH-UBND), Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh) thông báo tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020 tỉnh Gia Lai với các nội dung như sau:

Thông báo: Về việc kết quả lựa chọn tố chức bán đấu giá tài sán
Thông báo: Về việc kết quả lựa chọn tố chức bán đấu giá tài sán
Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ayun Pa, địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Avun Pa. Tỉnh Gia Lai thông báo đến các tố chức bán đấu giá tài sản về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Ayun Pa thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với các nội dung như sau:
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:
- Đơn vị:  Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Ayun Pa.
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: 02693.682.248


Thông báo: Số báo danh và bàn phỏng vấn đối với viên chức đủ điều k...
Thông báo: Số báo danh và bàn phỏng vấn đối với viên chức đủ điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019
Thông báo: Số báo danh và bàn phỏng vấn đối với viên chức đủ điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019
(Chi tiết tải file tại đây: Thông báo 18/TB-HĐXTH)

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân và các cơ quan,...
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân và các cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp Công dân thị xã Ayun Pa (Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
Thông báo: Lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân và các cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp Công dân thị xã Ayun Pa (Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/12/2020)

Thông báo: 02 xã Chư Băh và Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai ho...
Thông báo: 02 xã Chư Băh và Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai hoàn thành xây dựng NTM năm 2019
Trang Thông tin điện tử thị xã trân trọng thông báo:
- 02 xã Chư Băh và Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai hoàn thành xây dựng NTM năm 2019.
- Kính thông báo để toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã được biết và đóng góp ý kiến xây dựng. (Kèm theo bảng tổng hợp 19 tiêu chí):

* Biểu tổng hợp các tiêu chí Xã Ia Sao

* Biểu tổng hợp các tiêu chí Xã Chư Băh

 

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 10, quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai; Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ điểm a, điểm c khoản 1 Điều 6, quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND thị xã Ayun Pa về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Ayun Pa; Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 4/10/2019 của UBND thị xã Ayun Pa về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Ayun Pa;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND thị xã Ayun Pa về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Ayun Pa.

Phòng Tài chính - KH thị xã thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với các nội dung như sau:
 

Thông báo: Tài liệu hướng dẫn ký số cho Lãnh đạo và Văn thư
Thông báo: Tài liệu hướng dẫn ký số cho Lãnh đạo và Văn thư
1. Tài liệu hướng dẫn ký số cho Lãnh đạo- Tải file tại đây

2. Tài liệu hướng dẫn ký số cho Văn thư- Tải file tại đây


 |<  < 1 2 3 4 5 6 7  >  >| 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 2
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 326
Tổng lượt truy cập: 1016
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017