CHUYÊN MỤC

 
DANH MỤC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2021 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ  
(Sau khi điều chỉnh)  
(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày         /         /2021  của Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa)  
            ĐVT: triệu đồng.  
Số
TT
Danh mục dự án Địa điểm
XD
Dự kiến Quy mô,
năng lực thiết kế
Thời gian
KC-HT
Dự kiến
Tổng mức
đầu tư
Chủ đầu tư Ghi chú  
 
 
  TỔNG CỘNG       52,695.377      
1 Trường mẫu giáo Vành Khuyên Xã Ia Rbol Nhà học 04 phòng: 2 tầng, trang thiết bị; tường rào kín và các hạng mục phụ 2021 3,500.000 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
2 Trường mẫu giáo Tuổi Thơ Xã Chư Băh Nhà học 02 phòng; trang thiết bị, san lắp mặt bằng và các hạng mục phụ 2021 1,564.000 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
3 Trường TH - THCS Nguyễn Viết Xuân Xã Ia Rtô Phòng âm nhạc; phòng KH-CN; phòng thiết bị giáo dục; trang thiết bị; hàng rào và các hạng mục phụ 2021 2,525.000 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
4 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Xã Ia Rbol Nhà vệ sinh giáo viên; đường nội bộ 2021 451.600 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
5 Kiên cố hóa kênh mương thuộc đề án 5 bôn ĐBDTTS thuộc 4 phường trên địa bàn thị xã Thị xã
Ayun Pa
- Phường Đoàn Kết: Nâng cấp, sửa chữa kênh N25A-20, tổ dân phố 10
- Phường Cheo Reo:
+ Kênh mương N25A-11; N25A1-a2; N25A1-a, tổ dân phố 3
+ Kênh mương N25A-1 (Xứ đồng Nghĩa địa kênh nhánh 2, tổ dân phố 4.
+ Kênh mương N25A-1 (Xứ đồng Trang Bằng kênh nhánh 3 và kênh nhánh 4), tổ dân phố 4.
+ Nâng cấp, sửa chữa kênh N25A nối dài (tổ dân phố 8, phường Đoàn kết và tổ dân phố 5, phường Sông Bờ)
2021 5,765.000 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
6 Ban chỉ huy Quân sự phường Sông Bờ Phường
Sông Bờ
Nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự; trang thiết bị và các hạng mục phụ 2021 502.480 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
7 Hội trường phường Cheo Reo Phường
Cheo Reo
Hội trường, trang thiết bị hội trường, nhà vệ sinh 2021 2,500.000 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
8 Hội trường phường Hòa Bình Phường
Hòa Bình
Hội trường, trang thiết bị hội trường, nhà vệ sinh 2021 2,500.000 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
9 Nâng cấp đường Nguyễn Huệ (giai đoạn 2) Thị xã
Ayun Pa
Sửa chữa hư hỏng trồi, lún và thảm tăng cường bê tông nhựa dày 5cm trên mặt đường cũ. 2021 4,810.000 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
10 Hẻm đường Nguyễn Huệ, tổ 5, phường Đoàn Kết Phường Đoàn Kết Đường bê tông xi măng dài 181,42m; bề rộng mặt đường  Bm= 5m. 2021 500.000 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
11 Đường Lê Quý Đôn, phường Đoàn Kết Phường Đoàn Kết Thảm thêm một lớp nhựa mặt đường dày 5cm, 2021 653.920 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
12 Đường hẻm trong các tổ dân phố thuộc đề án 5 bôn ĐBDTTS thuộc 4 phường trên địa bàn thị xã Thị xã
Ayun Pa
* Nền, mặt đường:
- Phường Hòa Bình: Đường hẻm khu dân cư tổ dân phố 8.
- Phường Cheo Reo: Đường vành đai khu dân cư tổ dân phố 3.
- Phường Đoàn Kết:
+ Đường hẻm từ đường Trần Quang Khải đến đường Tăng Bạt Hổ, tổ dân phố 10.
+ Nâng cấp các tuyến hẻm đường Tăng Bạt Hổ.
+ Nâng cấp đường hẻm sau trường mẫu giáo tổ dân phố 9.
+ Đường nối từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Tô Vĩnh Diện (tổ dân phố 8,9,10).
* Hệ thống thoát nước.
2021 2,821.000 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
13 Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thị xã Ayun Pa Thị xã
Ayun Pa
- Quy hoạch sử dụng đất
- Kế hoạch sử dụng đất
2021 2,080.000 Phòng Tài nguyên và Môi trường    
14 Quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết thị xã Ayun Pa Thị xã
Ayun Pa
- Quy hoạch phân khu
- Quy hoạch chi tiết
2021-2023 12,100.000 Phòng Quản lý đô thị thị xã    
15 Cải tạo, mở rộng Quảng trường 19/3 phá dỡ đường Nguyễn Viết Xuân (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến nhà ông Vương) Phường Đoàn Kết Mở rộng quảng trường; Đào đất, đắp đất màu, trồng cỏ, sân đường nội bộ, hệ thống tưới 2021 598.000 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
16 Nâng cấp đường Ngô Mây, phường Đoàn Kết Phường Đoàn Kết - Mở rộng, Thảm thêm một lớp bê tông nhựa dày 5cm (đoạn từ Hoàng Hoa Thám đến đường Nguyễn Công Trứ).
- Mương thoát nước dọc (đoạn từ đường Hoàng Hoa Thám đến đường Kpă Klơng, kể cả khu dân cư Ngô Mây)
2021 4,126.360 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
17 Vốn đối ứng Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương giai đoạn 2021-2025 Thị xã
Ayun Pa
Các dự án thuộc Chương trình KCH hạ tầng giao thông và kênh mương 2021-2025 1,500.000 UBND các xã, phường    
18 Ban chỉ huy Quân sự xã Ia Sao Xã Ia Sao Nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự; trang thiết bị. 2021 512.017 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
19 Ban chỉ huy Quân sự xã Ia Rtô Xã Ia Rtô Nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự; trang thiết bị. 2021 520.000 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
20 Trụ sở xã Ia Rbol Xã Ia Rbol Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 2021 314.000 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
21 Nhà vệ sinh khu cách ly tập trung thị xã Phường Sông Bờ Xây dựng mới 01 nhà vệ sinh; sửa chữa 02 nhà vệ sinh cũ 2021 352.000 Ban chỉ huy Quân sự thị xã    
22 Trường THCS Lê Lợi Xã Ia Sao Phá dỡ và xây dựng mới khu hiệu bộ 2021 1,500.000 BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã    
23 Bồi thường, GPMB khu huấn luyện quân sự thị xã Xã Chư Băh Bồi thường, GPMB 2021 1,000.000 Phòng Tài nguyên và Môi trường    

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 2
Tháng hiện tại: 2
Năm hiện tại: 202
Tổng lượt truy cập: 1037
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017